torsdag, juli 18, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 11. 0ktober

Holger Pedersen

Det første og vigtigste punkt var 2. behandling af buget 2019-2022. Da der var indgået et budgetforlig med deltagelse af alle i byrådet, var der ikke spænding om vedtagelsen. Alle partier startede med at komme med generelle betragtninger om budgetforliget. Et forlig som er præget af, at der skulle findes besparelser for at få enderne til at nå sammen. Fra C´s side lagde vi stor vægt på, at de bløde værdier med ”mennesket først” ikke blev meget udfordret. Vi kæmpede for at få midler til pleje og omsorg for at imødegå kravene om akutpladser og rehabilitering. På skoleområdet er der afsat penge til Læringslokomotivet som skal fremme uddannelsesparathed. Ligeledes fik vi sat ny børnehave i Nørager ind i overslagsårene, dog først med penge fra 2022 og fremad. Det punkt som gav mest debat var decentralisering af dagplejen. En omlægning som C var imod, idet vi ikke ser det som en optimal løsning. I centraladministrationen skal der spares 3,5 mil.
En lokalplan for området ved Regan Vest blev vedtaget, hvilket betyder at Nordjyllands Museum kan arbejde videre med konkretisering af planerne for området.
Et cykelsti-projekt ved Øster Hornum har ikke kunnet realiseres inden for de afsatte penge. Der var megen debat om projektet skulle afkortes, men det blev forkastet og hele processen starter forfra med håb om et projekt som passer til pengene.
Dagrenovation fra tidligere Nørager og Støvring kommuner bliver i øjeblikket behandlet af Aars Fjernvarme, medens affald fra tidligere Skørping kommune behandles hos Reno Nord, som har tilbudt at behandle alt affald fra Rebild Kommune mod at Rebild indtræder som interessant. Der er i aftalen med Aars mulighed for at forlænge til samme pris som tidligere. Efter flere afstemninger blev det besluttet at forlænge med Aars.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

 

Læs iøvrigt det fulde referat her

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler