tirsdag, juni 25, 2024

Næste etape af Sundhedshuset er nu igangsat

Efter kun at have været i funktion i to år står sundhedshuset i Nørager nu foran en væsentlig udvidelse.

Johnni Kristensen(tv), Johnny Ibsen(midt) og Søren Christensen er en del af holdet bag planlægningen af det nye Sundhedshus.

Det skyldes bl.a., at Peter Aaquist har fået et stigende behov for mere plads, og at gruppen bag sundhedshuset gerne ser projektet udvikle sig som oprindeligt planlagt. Det vil sige, at ejerne bag sundhedshuset nu får en forkøbsret på lægehuset (til senere overtagelse), og at man nu går i gang med at forbinde det eksisterende sundhedshus og det eksisterende lægehus med en mellembygning.
I denne mellembygning, der bliver i to etager, bliver der i stueetagen indrettet reception og ventelokaler for patienterne til lægeklinikken, mens der på første sal bliver indrettet kontorer og kantine for alle medarbejdere i sundhedshuset.
Herved vil både Peter Aaquist og hans medarbejdere samt klinikkens store patientskare få langt bedre lokalefaciliteter til rådighed, og forhåbentligt kan de attraktive lokaler være med til at sikre et generationsskifte, når Peter Aaquist om nogle år er indstillet på at gå på pension. Det er i hvert fald den intention, der ligger bag det private initiativ.
For borgerne i Nørager og omegn er det derfor et meget afgørende initiativ, der her har udfoldet sig med etablering af et sundhedshus, og der er grund til at prise sig lykkelig over, at byen og egnen rummer så initiativrige personligheder, der ikke blot er i stand til at udtænke nye udviklingsinitiativer, men også har evnen og viljen til at føre ideerne ud i virkeligheden.
Det var Johnni Kristensen, Portspecialisten i Nørager, der tog det første initiativ, da han sammen med to andre håndværkere, daværende murermester Jens Jacob Jensen og tømrermester Johnny Ibsen, købte den tidligere og efterhånden noget forfaldne Dansk Bank bygning med henblik på at omdanne den til et sundhedshus. Da Erik og Jeppe Ugilt Hansen hørte om planerne, var deres spontane reaktion, at det var et projekt, som de gerne vil medvirke til.
Resultatet blev derfor, at de fem dannede det anpartsselskab, der har stået for etablering af første fase af sundhedshuset, og det er derfor de fem personer, der nu står for udvidelsen.
Når man hører om de svimlende beløb, som offentlige myndigheder mange steder investerer i kostbare lægehuse i et forsøg på at trække læger til, så må man sige, at Nørager-initiativet er løst på et flot og jordnært plan. Forhåbningen er derfor, at det udvidede sundhedshus kan danne et godt grundlag for at få nye læger til Nørager, når den nuværende læge, Peter Aaquist, går på pension.

Læs flere artikler om Sundhedshuset i Nørager her

 

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler