lørdag, juli 20, 2024

Gitte Lopdrup valgt som folketingskandidat i Himmerlandskredsen

Gitte Lopdrup ses her ved siden af Borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin.

Radikale Venstre Himmerlandskredsen kan meddele, at Gitte Lopdrup onsdag den 7. november er valgt som kredsens nye folketingskandidat.

Gitte Lopdrup er medlem af Regionsrådet i Nordjylland for Radikale Venstre. Gitte har her allerede markeret sig i forhold til, hvordan der skabes de bedste rammer for sundhed og trivsel for regionens borgere.
Gitte Lopdrup fortæller:
”Regionsrådspolitik har i sær fokus på behandling af sygdom og drift af sygehuse. Det gør regionerne rigtig godt, og jeg befinder mig godt med at være med til at sætte retning og prioritere. Men jeg vil gerne være med til at træffe beslutninger og sætte retning for, hvordan vi kan indrette vores samfund, så danskerne kan leve et godt og sundt liv med trivsel. At vi fokuserer på forebyggelse og sundhedsfremme. Folketinget sætter rammerne for dette. Derfor ser jeg det også som naturligt at søge indflydelse her. Det er vigtigt, at der er Nordjyske stemmer, som også bliver hørt, når vi lægger rammerne for hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal fungere. Der er jo på mange måder forskel på København og Himmerland.”
Gitte Lopdrup er uddannet ergoterapeut, og har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab. Gitte er i dag ansat som projektleder i Randers Kommune, hvor hun arbejder med brugerinddragelse indenfor social- og handicapområdet. Hun har tidligere haft job på bl.a. psykiatriske bostøtteenheder, har været konsulent indenfor beskæftigelsesområdet.
I kredsen er vi meget glade for, at Gitte vil påtage sig den store opgave at være vores folketingskandidat.
”Vi tror på, at vi i fællesskab kan opnå et godt resultat ved det kommende valg. Gitte fik ved sidste regionsrådsvalg et meget fint resultat med over 1.000 personlige stemmer. Vi tror på, at vi kan forbedre dette resultat, så Gitte bliver det andet medlem i Folketinget fra Radikale Venstre i Nordjylland.”
Gitte Lopdrup afløser Sanne Bjørn, der har trukket sig for at prioritere sin familie og job.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler