onsdag, maj 29, 2024

”Kløverstier” og ”Kunst i Bybilledet”

Haverslev/Ravnkilde Lokalråd har på sit seneste møde drøftet, om Lokalrådet kan være med til at starte nogle projekter i byerne.

Vi har bl.a. talt om, at der kan etableres ”Kløverstier” og ”Kunst i Bybilledet”.
Lokalrådet ønsker, at der oprettes en gruppe af lokale borgere, som har interesse i disse projekter. Det er Lokalrådets forventning, at denne gruppe, evt. sammen med en repræsentant fra Lokalrådet, skal forestå arbejdet omkring det praktiske i at få Kløverstierne og Kunstprojekterne gennemført.
F.eks. kræver arbejdet med etablering af Kløverstierne et samarbejde med Friluftsrådet, som er dem, der udlodder tips- og lottomidler til stierne.
Kløverstierne er et afmærket og opmålt stikoncept, og hver Kløverstiprojekt består af fire ruter med hver sin længde; grøn er 2½ km, blå 5 km, rød 7½ km og sort 10 km. Kløverstiernes formål er at forene lokale borgere, besøgende og turisters mulighed for at kombinere friluftsliv, motion og oplevelser af både natur- og kultur. Stierne skal være bynære og lettilgængelige.
Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund samt 10 pilotkommuner fra august 2010 til oktober 2011.
Arbejdet med Kunst i Bybilledet kræver noget andet af de borgere, der ønsker at arbejde med det, f.eks. skal det besluttes, hvilken slags kunst, hvor skal kunsten være m.m.
I Haverslev er dette projekt så småt sat i gang, idet der er ønske om, at der males noget kreativt på elskabet ved købmanden, sådan at skabet kommer til at fremtræde noget pænere, end det er tilfældet i dag.
Måske kræver begge slags projekter afholdelse af borgermøder eller andet.
Lokalrådet hører meget gerne fra de borgere, der ønsker at deltage aktivt i arbejdet, og interesserede borgere.
Det fortæller repræsentanterne for Lokalrådet i Ravnkilde og Haverslev Anni Hyldgaard og Hans Nyboe

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler