onsdag, juni 19, 2024

Krondiamantbryllup – 65 år

Krondiamantbryllup:

Et kendt og respekteret ægtepar i Nørager, Tove og Kaj Bonde Larsen kan torsdag d. 29.november fejre deres 65års bryllupsdag.
Parret er påskønnet for deres mangeårige og værdifulde indsats på mange områder i lokalsamfundet.
Tove, dengang Andersen, er vokset op i Nørager Møbelmagasin, der nu rummer medborgerhuset Kik Ind. Efter endt skolegang bl.a. på Haubro ungdomsskole, var hun såkaldt ung pige i huset flere steder i landet. Som en ivrig gymnast har hun været leder af mange børnehold i Nøragers daværende idrætshus på Vibevej.
Senere blev Tove medhjælper i forældrenes møbelvirksomhed og blev som sådan en dag sendt til købmand Agner H. Stabell for at købe en emaljeret opvaskebalje. Her blev hun ekspederet af forretningens nye kommis Kaj Bonde Larsen, der i 1951 var flyttet til Nørager fra Vedersø, og dette indkøb førte til et nærmere bekendtskab.
Da K.B. Larsen senere blev indkaldt til militærtjeneste i Aalborg måtte han i november 1953 søge om orlov for at blive gift med Tove. Vielsen blev forestået i Vedersø Kirke af pastor Bang Madsen, der var Kaj Munks efterfølger. Bryllupsfesten i Kajs hjem, Hotel Vedersø Klit, havde deltagelse af en busfuld gæster fra Nørager. Efter en vellykket fest fulgte en urolig nat, da en polsk trawler strandede tæt på hotellet. Det skabte en betydelig opmærksomhed, fordi redningsstationen er nabo til hotellet, og gæsterne fulgte den vellykkede redning af 17 sømænd og en kat, der alle blev indkvarteret på hotellet.
K.B. fik herefter en 42 år lang karriere i postvæsnet, først som landpostbud i Nørager og senere fra Hobro postkontor. I 1959 overtog parret byens Tatol-forretning på Stationsvej. I 1960 flyttede de forretningen til hjørneejendommen Bredgade 13, hvor de overtog daværende parfumeri og udvidede varelageret med mange andre varegrupper. Forretningen fik navnet Byens Hjørne og blev senere yderligere udvidet med bladkiosk og lotterikollektion. I 1964 blev virksomheden udvidet til også at omfatte vaskeriet Record Vask i tilbygning. Vaskeriet lukkede i 1977 og tilbygningen blev indrettet til butik. Tove og Kaj afhændede forretningen i 1987 og byggede hus på Solhøj i Nørager.
Takket være Toves store indsats med forretning, hus og børn, har det været muligt for K.B. at yde en mangeårig kæmpe indsats for sin by. Han har siddet i bestyrelsen for de fleste af byens foreninger, der alle har nydt godt af hans erfaring og indsigt. Han var således den sidste formand for den lokale sygekasse indtil kommunens overtagelse i 1973. Han har siddet i bestyrelsen for Nørager tennisklub siden 1991, og sidder der stadig og for Nørager El-forsyning og Gadelysforening fra 1973-2000. Han var i en årrække formand for Nørager Borger og Håndværkerforening og sad i bestyrelsen for Nørager Idrætsforening i over 25 år, ligesom han fra 1998-2009 også var i bestyrelsen for postpensionisterne i Hobro.
Men Nørager Fjernvarmeværk er nok K.B.s livsværk og store hjertebarn. Her kom han i bestyrelsen i 1977 og var formand fra 1985-2009. Han var således drivkraften i forbindelse med opførelsen af det nuværende værk i 1981 og den senere overgang til kraftvarme. Samtidig har Tove i mange år stået for rengøringen på værket.
Krondiamantbrudeparret, som begge er 86 år, er stadig raske og meget aktive, Kaj spiller badminton og tennis og Tove knokler i deres have og hus. De nyder mange gensidige besøg og oplevelser sammen med familie og venner. Tove og Kaj glæder sig mest over deres 5 børn, svigerbørn, 15 børnebørn, deres partnere, 8 oldebørn og de 2 oldebørn ”på lager” til november, som K.B. siger. De fejrer 65 års dagen under private former med familie og venner og ønsker derfor ikke morgensang.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler