søndag, maj 19, 2024

Borremose Efterskole solgt på tvangsauktion Håb for genåbning af skolen med nye ejere

Bygningerne, der husede skolen, er på 2. tvangsauktion blevet solgt til anpartsselskabet Boelt & Møller i Brønderslev. Købsprisen blev på kr. 3,5 mill. + sagsomkostninger på ca. 600.000,-

Det var dog først på den 2. auktion at der indløb bud på skolen. På den første tvangsauktion, der blav afhold d. 27. november, indløb der slet ikke nogle bud.
I tirsdags, d. 18. december, blev 2. auktion så afholdt. Her indløb der flere bud og vinderen blev førnævnte anpartsselskab.
Anpartsselskabets indehaver, Jesper Bo Boelt Andersen var dog ikke i besiddelse af ejendommen i ret lang tid. Allerede dagen efter blev bygningerne videresolgt til Hjælpeorganisationen Charity. Videresalgssummen er ikke oplyst.
Frikirke overtager
Fremadrettet er planen at skolen skal overtages af en Frikirke, der igen vil åbne Efterskolen.
Borremose Efterskole lukkede i August 2018 på grund af et kraftigt faldene elevtal.
Skolen havde en målsætning på at nå 50 elever for at det skulle være rentabelt. Ved skoleårets start var der kun 26 tilmeldte elever og ledelse valgte derfor at lukke skolen.
Elevtallet var for 5 – 6 år siden på over 100 og med flere på venteliste.
Skoleåret 2017 blev gennemført med kun 40 elever. Dette kunne kun lade sig gøre med forskellige tilskud, støtteordninger og forsøgsvis deltagelse i bl.a. et projekt med støtteundervisning af elever med boglige og sociale vanskeligheder. I det hele taget har skolen fokus de seneste år været på bogligt svage elever. Som et nyt tiltag tilbød skolen derfor en prøvefri 10. klasse hvor de normale prøver i stedet var erstattet af en række praktiske projekter.
Vold mod elev
I 2017 blev skolen også ramt af en anklage om vold imod en elev. En tidligere elev anklagede en af skolens lærere for at være voldelig overfor ham på en overlevelsestur. Efter overlevelsesturen blev 4 elever smidt ud. Efterfølgende anklagede en række forældre skolen, i et åbent brev, for en dårlig kultur og truende adfærd overfor eleverne. Senere blev sagen overgivet til politiet.
Det kommende skoleår skulle være redningen for skolen. Styrelsen valgte at skifte navn fra Borremose Erhvervsskole tilbage til Borremose Efterskole. Ulrik Simoni, der dengang var formand for skolens styrelse, forklarer at de mener at det er navnet erhvervsskole der har bragt forvirring ind over hvad det var skolen tilbød og at den måske er blevet forvekslet med en produktionsskole i stedet.
Rutsjeturens start
Den nedadgående rutsjetur startede for ca 4 år siden. I denne tidsramme har der været 3 forskellige forstandere og en gevaldig nedskæring af lærerstaben. På sit højeste var der ansat ca. 25 lærer + administration, køkkenpersonale, pedeller osv. Ved konkursen i august blev i alt 11 afskediget.
Bygget i 1962
Skolen blev i 1962 bygget på en tom mark lidt uden for Kgs. Tisted I spidsen for projektet stod forstander H.C. Pedersen med KFUM/KFUK, FDF og Indre Mission i ryggen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler