onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Hvidvask, skattely og skattesvindel

Bent Skovgaard Olsen

Bankerne og dele af den finansielle sektor er gået fuldstændig amok i grådighed og lovløshed. Enorme og dybt mistænkelige pengestrømme fossede i årevis uhindret gennem Danske Banks estiske filial.
10 år efter den seneste finanskrise oplever vi igen en risikabel adfærd fra bankerne. Vi oplever en lang række skandaler med hvidvask, skattely og skattesvindel, der afslører en fuldstændig mangel på samfundssind og moral i den finansielle verdens øverste ledelser.
Finanssektoren skal ikke udgøre en trussel, men tjene samfundet og økonomien. Der er brug for reformer, der gør op med den udvikling, som har præget finanssektoren de seneste årtier.
I december måned præsenterede Enhedslisten et udspil til strukturreformer i den danske finanssektor ”En finanssektor, som tjener flertallet”. En række forslag med bud på, hvordan de private banker reguleres, så deres adfærd ikke skader samfundet og borgerne.
De største danske finanshuse skal deles op i mindre enheder. Der skal igen sikres en skarp opdeling mellem bank, realkredit og investeringsbank. Banker der dømmes for omfattende kriminalitet skal kunne overtages og drives videre af det offentlige.
Der er også forslag til, hvordan koncentrationen af ejerforholdene reduceres. Tidligere har den danske finanssektor haft en mangfoldig ejerkreds, hvor mindre banker, sparekasser og andelskasser spillede en central rolle ligesom det offentlige også spillede en større rolle i finanssektoren. Vi ønsker at genskabe og udvikle en mere mangfoldig og demokratisk finanssektor, hvor foreningsejede realkreditinstitutter, sparekasser, andelskasser og offentlige banktilbud skal spille en større rolle.
Det skal være muligt at oprette en national offentlig bank, der kan tilbyde alle en tryg og spekulationsfri bankforbindelse.
De store bankers indflydelse skal begrænses. Borgerne skal have større valgmuligheder, og der skal sikres mere demokratisk og folkelig indflydelse på samfundets investeringer til gavn for en bæredygtig omstilling af økonomien.
Kort sagt. En økonomi for de mange og ikke de få.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler