torsdag, maj 23, 2024

Vesthimmerlands Museum bidrager til ny forskningspublikation

Museumsinspektør og arkivleder Kim Ørsted Iversen er formentlig en af de personer, der ved mest om Aars bys historie.

En del af denne viden er nu foldet ud i antologien ”Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst, Iværksættere, Entreprenører, og Industriherrer i Provinsen”, hvori der fortælles en række virksomhedshistorier fra Limfjordsområdet i perioden fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Det er fortællingen om en række entreprenante iværksættere, som gjorde en afgørende forskel på udviklingen i deres hjemegn omkring Limfjorden.
Kim Ørsted Iversen har bidraget med en 50 sider lang forskningsartikel med titlen: ”Egnsudviklingens aktører i 1960’ernes Aars”, som har haft til formål at belyse den centrale og næsten ubeskrevne periode af Vesthimmerlands historie som udgør erhvervsudviklingen i Aars efter 2. Verdenskrig. I efterkrigstiden var det kendetegnende, at jernbanerne havde udspillet deres rolle, og det løft jernbanen havde givet til stationsbyerne i Vesthimmerland var ved at rinde ud. Egnsudviklingsstøtten havde til formål at yde økonomisk støtte til virksomheder, der i perioden 1958 til 1990 opførte fabrikker eller flyttede produktion udenfor de store byer. Dette var statens forsøg på at få spredt industrien og dens beskæftigelse ud over hele landet, så den ikke var koncentreret omkring de store byer.
I artiklen undersøges det hvorvidt, og hvordan de ledende politikere i Aars var aktive og afgørende, da der i 1960’erne flyttede nye virksomheder til byen i forbindelse med egnsudviklingsstøtten. Som en del af Kim Ørsted Iversens research er sognerådets arkivalier blevet grundigt gennemgået, utallige årgange af Aars Avis og Aalborg Amtstidende gennemlæst og tidligere ansatte ved forvaltningen interviewet. Og arbejdet med artiklen har bibragt masser af ny viden. ”Der er ingen tvivl om, at sognerådets visioner og handlekraft skabte rammerne for, at byen ved statens hjælp kunne tiltrække de to store virksomheder Lyngsø og Støbco. Med Holger Mikkelsen i spidsen for sognerådet var der en klar plan for, hvordan byen skulle udvikle sig i løbet af 1950’erne og 1960’erne”, forklarer Kim Ørsted Iversen. ”Egnsudviklingsstøtten var helt afgørende for, at Aars ændrede status fra stationsby til industriby. De to virksomheder satte gang i en udvikling, der blev fulgt op af andre mindre industrivirksomheder, og som har sikret, at Aars i dag er hovedbyen i Vesthimmerland”, understreger museumsinspektøren.

Artiklen er samtidig et væsentligt første skridt til en større undersøgelse af efterkrigstidens by- og erhvervsudvikling i hele Vesthimmerland, som Vesthimmerlands Museum over de kommende år vil udføre som del af en forskningsstrategi, der overordnet søger at skildre de forskellige aspekter af udvikling og tilbagegang, som den nuværende Vesthimmerlands Kommune har gennemgået i nyere tid. I foråret vil Kim Ørsted Iversen således arbejde videre inden for samme område og kaste blikket på Farsøs erhvervsudvikling i 1960’erne og 1970’erne. Senere følger Løgstør og resten af Vesthimmerland.
Antologien er skrevet af medarbejdere ved udvalgte museer inden for LIMSAM, Limfjordsmuseernes Samvirke, og Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler