søndag, juni 16, 2024

Generalforsamling i Rørbæk

Nørager Pensionistforening har afholdt det nye års første fællesspisning i Sortebakkehallens Cafeteria. Der var samlet omkring 40 personer til en god, traditionel dansk middagsret: flæskesteg med tilbehør, dessert og kaffe med småkager og ”guf til den søde tand”. Dertil kom fællessang og ikke mindst en god snak omkring ved bordene

Rørbæk-Grynderup-Stenild Seniorer hold Tirsdag generalforsamling på Engparken i Rørbæk.

Der var mødt 35 af medlemmerne op for at høre Formand Niels Ove Mikkelsen fortælle om årets gang.
Der var fortsat et godt samarbejde med Brugerrådet om de 4 fælles aktiviteter. Hellig tre Konger ved sognepræst Rikke Visby, Sankt Hansfest med taler Sognepræst Herluf Christensen, Høstfest hvor Gert Degn spillede og taler var Per Bjørn og sluttelig Julefrokost hvor Leif Tolborg spillede og julemærkehjemmets sangkor ved Knud Erik Høegh underholdte.
Seniorforeningen havde afholdt 14 gange med gymnastik ledet af Sonja Larsen Og 14 gange Banko. Emil og Gert Degn var forbi og fortælle og viser billeder fra deres cykeltur tværs over U.S.A. Blå blink var med Heinz Svoldgård, der fortalte om sit arbejde indenfor politiet. Meget spændende og interessant.
Der havde været danseaften med Django og fællesspisning. En eftermiddag med underholdning og fællessang ledet af Jens Jørgen Pedersen, Oue.
Også de fælles udflugter har været med mange deltagere.
Den fælles Forårsfest i Haverslevhallen blev holdt for sidste gang, der var ikke tilslutning nok. Dette samarbejde
mellem de tre plejecentre, fra den tidligere Nørager kommune, har ellers kørt i rigtig mange år.
Der har været mange til at spille billard – Petanque banen er endnu ikke etableret – håber det sker, så der også kommer gang i denne aktivitet.
Hver gang der er banko kommer folk gerne. Der blev givet en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde..
Nu var det kasserer Birte Randrup, der gennemgik regnskab. Der var et rimelig overskud.
Men der er stadig plads til flere deltagere, så mød op, når der er tilbud, lød opfordringen.
Efter godkendt referat og regnskab var der tre på valg Birte Randrup, Svend Erik Mørk og Leo Larsen. Alle blev genvalgt. Som suppleanter genvalg til Irma Mejlby, og nyvalg til Helge Olsen.
Som revisor genvalg til Jens Både og ny suppleant blev Bjarne Guldbæk. Fanebærer blev genvalgt.
Nu var der tid til kaffe og lagkage og derefter Bankospil. Her var der mange, der gik hjem med gode gevinster.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler