onsdag, april 17, 2024

LÆSERBREV: Få nu sat FN’s 17 verdensmål på dagsordenen

Torsten Topbjerg, formand for Radikale Venstre i Rebild Kommune.

Rebild byråds årlige visionsseminar, skal i år blandt andet indeholde oplæg om FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid samt en efterfølgende politiske debat om, hvordan der kan arbejdes konkret med målene i Rebild Kommune. Det er en fantastisk mulighed for Rebild Kommune og for os der bor og arbejder i kommunen. Hvis nu I lokale politikere griber chancen og tænker lidt udenfor de normale grænser for hvad der kan lade sig gøre.
Verden ændrer sig hele tiden – på både godt og ondt. FN’s 17 verdensmål er et fantastisk sæt målsætninger og værktøjer, som på mange måder kan påvirke verden i den gode retning. Imod bæredygtighed og stabilitet i en verden der ikke er drevet imod endeløs vækst. Tænk klima, sundhed, trivsel og lige muligheder for alle – tænk bæredygtighed ind i vækst. Den der forstår disse udfordringer og tager hånd omkring dem, de har en rigtig god forudsætning for at påvirke og klare sig godt i en verden og virkelighed der ellers kan virke lidt udenfor indflydelse og styring.
Ved at tage FN’s 17 verdensmål ind i jeres visioner for Rebild Kommune, sikrer I ikke kun bedre beslutninger for hvad vej vi skal i morgen. I sikrer også de bedste forudsætninger for en kommune som også er et godt sted at bo, leve og arbejde om 10 år og fremover. Ved at tage FN’s 17 verdensmål ind i jeres konkrete beslutninger for Rebild Kommune, styrker I også det lokale erhvervsliv og sammenhold. I vil styrke troen på en god fremtid som borger i kommunen hvor der er plads og brug for både ung og gammel.
Konkret foreslår vi fra Radikale Venstres lokale kommuneforening, at der nedsættes et permanent Verdensmål Udvalg. Udvalget skal sørge for, at FN’s 17 verdensmål bliver lavet om til lokal politik og indarbejdet i Kommunes daglige virke. Udvalget skal rumme borgere, politikere og repræsentanter fra erhvervslivet, kommunens egne selskaber og kommunens uddannelsesinstitutioner. Det nye Verdensmål Udvalg kan blandt andet medvirke til at revidere kommunens miljø- og arbejdsmarkedspolitik og vurdere, om investeringspolitikken kan gøres mere bæredygtig.
Lignende udvalg eksisterer allerede i mange andre kommuner i Danmark med stor succes. Så der er ikke tale om noget uafprøvet der sikkert ikke ændre noget udover bare endnu mere snak. Så ind i kampen kære byråd uanset parti og hvor I kommer fra i kommunen. Større lokale ambitioner tak! For en bæredygtig fremtid hvor der er plads til alle.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler