lørdag, juli 20, 2024

Rebild Kommune er røgfri

Det er slut med rygepauser i Rebild Kommune. Byrådet har besluttet at indføre røgfri arbejdstid og røgfrie matrikler.

Det betyder, at man ikke må ryge når man færdes på arealer som kommunen ejer – for eksempel ved skoler, børnehaver, idrætsanlæg og ældrecentre. For alle ansatte betyder det desuden, at de ikke må ryge, når de er på arbejde.
– Vi sætter sundhed højt i Rebild Kommune, derfor er det et helt naturligt skridt for os at tage. Og det er samtidig et vigtigt signal at sende, ikke mindst til vores børn og unge. Vi vil skabe sundere miljøer og bakke op om de medarbejdere, og alle andre, der ønsker at holde op med at ryge. Vi vil, at langt færre end i dag – helst ingen overhovedet – begynder at ryge, siger borgmester Leon Sebbelin.
Hjælp til rygestop
Alle ansatte i kommunen er blevet tilbudt hjælp til at stoppe med at ryge og mange rygere har takket ja til tilbuddet. Rebild Kommune tilbyder også rygestop-kurser til borgere, der gerne vil holde op med at ryge.
Røgfri Fremtid
I forbindelse med beslutningen er Rebild Kommune også gået med i ’Røgfri Fremtid’, som er et partnerskab skabt af Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden. Kommunen forpligter sig dermed til, at arbejde for at skabe en røgfri fremtid for de kommende generationer. Indførelsen af røgfri arbejdstid og røgfrie matrikler er et led i den proces, da organisatoriske løsninger – som denne – giver færre rygere.
Byrådets beslutning trådte i kraft 1. januar 2019.
22 af landets kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid – og flere er på vej.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler