lørdag, juli 20, 2024

Flygtningeforeningen

Hvordan er flygtningeforeningen

kommet op på 270 medlemmer ?

Selv om Foreningen til integration af flygtninge i Nørager kun har eksisteret i tre år, er den allerede nu oppe på 270 medlemmer. Hvordan det er gået til, vil formanden, Ellen Christine Vestergaard, Nørager, fortælle om på foreningens generalforsamling, der holdes onsdag 20. marts i medborgerhuset Kig Ind i Nørager.

Formanden vil også omtale, hvor positivt det er, at lokalbefolkningen har accepteret flygtningene, hvad hun kan give flere eksempler på. Hun kan også med glæde oplyse, at mange af flygtningene enten har fået fast arbejde eller er blevet selvstændigt erhvervsdrivende rundt om i landsdelen.

I sin beretning vil Ellen Christine Vestergaard komme ind på, at foreningen efterhånden oplever at modtage lokale tilskud f.eks. fra landsbyrådet til foreningens drift og aktiviteter. Endelig modtager formanden stadig meget brugt tøj og indbo til uddeling blandt egnens flygtninge, især de nyligt tilkomne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler