torsdag, maj 23, 2024

Mindeord – Børge Kjær Rasmussen


Mindeord

Børge Kjær Rasmussen, Jernbanegade 29, Nørager, døde onsdag den 6. marts, 84 år.
Børge Kjær blev født i Gl. Ry og tog sin skolegang og uddannede sig som tømrer i Silkeborg. I 1957 blev han gift med Bente, og efter at være dimitteret som lærer fra Silkeborg Seminarium blev han i 1967 ansat på Sortebakkeskolen i Nørager. Parrets første bopæl var i Rørbæk, senere blev det til en af lærerboligerne ved skolen, indtil parret selv byggede hus på Torsvang i Nørager. Efter et ophold i en villa i Bredgade flyttede parret til Jernbanegade.
Efter mange gode år som lærer på Sortebakkeskolen blev Børge Kjær i 1975 opfordret til at blive forstander for Voksen Undervisnings Centret for Hobro-Nørager, som han var med til at oprette. I 2003 fik VUC egne bygninger ved siden af gymnasiet i Hobro. Det blev til 28 år som leder af centret, idet undervisning af voksne elever passede ham særdeles godt.
Med bopæl i Nørager i næsten 50 år blev byen for Børge Kjær verdens navle, for han elskede det sted, hvor han havde valgt at bo. Gennem de mange år i byen engagerede han sig i utallige opgaver i et arbejdsfællesskab med andre Nørager-borgere. Således var han i 1974 blandt initiativtagerne til byens årlige fugleskydning, der efterhånden dannede grundlag for Nøragers byfest. På den baggrund blev Børge Kjær i 1985 udnævnt som Årets Borger i byen og hædret som Æresmedlem blandt fuglekongerne, da de i 2014 fejrede 40 års jubilæum.
Det offentlige har også nydt godt af hans evner og arbejdskraft, idet Børge Kjær gennem 16 år var valgt som socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen for Nørager Kommune og var viceborgmester i otte år, ligesom han sad i socialudvalget. Gennem en årrække var han samtidig et aktivt medlem af bestyrelserne for Nørager Borger- og Håndværkerforening og Nørager Idrætsforening og tog som sådan bl.a. del i afviklingen af den årlige byfest.
Inden for Politihjemmeværnet opnåede han at få 10 års tegnet. Børge Kjær var kendt og påskønnet for at være pålidelig og ansvarsbevidst, humoristisk og hjælpsom, men påskønnede også hjælp fra andre. Han var god til at lede og organisere og stod ved sine synspunkter bl.a. i politik. Efter mange aktive år nød Børge Kjær pensionisttilværelsen sammen med Bente og glædede sig over familien

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler