onsdag, juni 19, 2024

Revalidering har god effekt i Rebild

Efter I nogle år at have været et lidt overset værktøj til at hjælpe borgere i beskæftigelse, er der på ny kommet fokus på at bruge revalidering i Rebild Kommune, med god effekt.

Fra januar 2018 til marts 2019 er antallet af personer i revalidering steget fra 20 til 29 i kommunen. Formand for Rebild Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg Allan Busk siger:
– Siden det nye Arbejdsmarkedsudvalg tiltrådte i denne byrådsperiode, har vi ønsket, at der skulle sættes mere fokus på revalidering som ledige og sygemeldtes mulighed for en omskoling, så de kan fortsætte i et nyt fag, hvis de ikke længere var i stand til at arbejde i deres oprindelige fag. Det synes vi, at vi er kommet godt i gang med nu – som tallene på området også viser.

I figuren herover ses andelen af personer i beskæftigelse eller ordinær uddannelse i Rebild, Nordjylland og på landsplan de seneste fem år, seks måneder efter endt revalideringsforløb.

Arbejdsmarkedschef Susanne Nielsen, er enig:
– det har været en god proces igen at sætte mere fokus på revalidering. Vi havde nok nedprioriteret redskabet lidt i lyset af de mange reformer, der er rullet ind over beskæftigelsesområdet de seneste år. Det har vist sig, at revalidering er et rigtig godt redskab til at få folk i job og uddannelse igen og derfor også relevant til at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Og vigtigst kan revalidering være med til at sikre, at folk kan bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Revalidering er et redskab, som har været en del af beskæftigelsesindsatsen siden 1960. Revalideringsforløb indeholder erhvervsrettede aktiviteter som eksempelvis faglige kurser, virksomhedspraktik, uddannelse samt økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesmålet for en revalidering skal så vidt muligt rettes mod områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Der skelnes som regel mellem uddannelsesrevalidering og virksomhedsrevalidering.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler