torsdag, maj 23, 2024

Socialdemokratiet melder klar til valgkamp

Kandidat til folketinget Flemming Møller Mortensen(tv) og Kredsformand André Ellegaard Jensen melder klar til valgkamp.

Politiske udspil, valgkamp og stærk politisk debat prægede repræsentantskabsmødet
Socialdemokratiet i Himmerlandkredsen afholdte mandag den 18. marts sit årlige repræsentantskabsmøde, denne gang i 3F Midtfjords lokaler i Aars.

Kredsformand André Ellegaard Jensen, Nørager, gjorde i beretningen rede for årets gang i 2018, hvor planlægningen af de nært forestående valgkampe har fyldt meget på kredsbestyrelsens møder.
Der er i 2019 både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet.
Politisk havde beretningen fokus på de fremsatte udspil, både fra Socialdemokratiets og regeringens side.
”Man kan tydeligt mærke hvilke udspil der er tænkt ude i virkeligheden – og hvilke der er tænkt i regneark, skemaer og kolonner. Jeg foretrækker de udspil som er tænkt ude i virkeligheden,” udtalte kredsformanden om de politiske udspil fra 2018.
Repræsentantskabet genvalgte Aage Mortensen, Ranum, som kredsnæstformand, og Erik Madsen, Aars, som kredskasserer.
Flemming Møller Mortensen blev genvalgt som kredsens folketingskandidat.
”Flemming er gået frem i stemmetal ved hvert folketingsvalg siden han stillede op – den opadgående kurve må meget gerne fortsætte – for Himmerland er et område som skal være repræsenteret på Christiansborg,” knyttede kredsformanden til genvalget af folketingskandidaten.
Under den politiske debat havde de to regionspolitikere, Mogens Ove Madsen og Medzait Ljatifi, fokus på bl.a. ambulanceudbud, lægedækning, sundhedshuse, sundhedsreform og psykiatri-området.
Flemming Møller Mortensen var i sit indlæg bl.a. inde på flere af de udspil som Socialdemokratiet er kommet med det seneste år, senest udspillet om tilbagetrækning og pension. Ligesom der også blev knyttet et par kommentarer på forskellen og styrkeforholdet mellem de politiske partier.
”Vi vil have mere tid til omsorg, mere nærhed og mere lighed i vores samfund,” udtalte Flemming Møller Mortensen i sit indlæg.
Efter en god politisk debat og et godt møde kunne forsamlingen melde – Klar til Valgkamp!

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler