torsdag, juli 18, 2024

Søndagens tekst uge 14

Søndag den 7. april er Mariæ bebudelses dag og dagens evangelium står i Lukas-evange¬liet 1,26-38.

Vi er tæt på påsken, og alligevel er der på søndag en forsmag på julen ved gudstjenesterne i folkekirken. Det er nemlig Mariæ bebudelses dag. Dagen, hvor vi fejrer, at den unge jomfru Maria fik bud fra englen Gabriel om, at hun var udvalgt af Gud til at være mor til Guds søn.
Om det var let for Gud at finde en kvinde på jorden, som ville være mor til hans søn, ved vi ikke noget om. Men vi hører i beretningen om Gabriels besøg hos Maria i Nazaret, at hun begyndte med at protestere: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig være sammen med en mand – så kan jeg jo heller ikke få et barn. Det kan ikke lade sig gøre!
Jo, sagde englen, denne ene gang kan det lade sig gøre, for Gud kan gøre alt. Og der er noget helt særligt ved det barn, du skal være mor til, sagde englen: ”Det skal kaldes helligt, Guds søn”. Derfor skal det ikke gå almindeligt til med din graviditet, for Jesus er ikke kun et menneske. Han er samtidig også Gud. Han skilte sig på den måde ud fra alle andre mennesker. Og ikke kun ’Gud’ i betydningen et stort menneske, man ser op til, men Gud på en måde, som vi mennesker slet ikke kan fatte. Almægtig, hellig, syndfri og fuldkommen i sin kærlighed til Gud og mennesker og i sin magt til at gribe ind i verdens gang og menneskers liv.
Når det på søndag er Mariæ bebudelses dag er det ikke Maria, der er i centrum. Det er også på søndag Gud selv og hans kærlighed og nåde. Men vi kan alligevel lære noget godt af Maria. Nemlig at hun hørte Guds ord og troede på det, der blev sagt til hende fra Gud. Og hun måtte sige som svar: ”Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!”
Når Gud bruger os mennesker til at gøre hans gerning, så er det altid ufortjent nåde. Det er aldrig noget, vi har gjort os fortjent til. Så lad os gøre som Maria og stille os til rådighed for det, som Gud vil bruge os til. For Gud er alting muligt!
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler