mandag, april 15, 2024

Venstre ønsker at sætte fokus på elever i folkeskolen med talent og særlige evner

Der har de seneste år været meget fokus på inklusion, hvor der især fokuseres på de elever, som har særlige behov.

Både set fra folkeskolerne og fra politisk side har der været brugt meget tid og mange ressourcer på at sikre, at de elever, der har særlige behov, får de rigtige tilbud, således vi giver dem de bedste muligheder for at få en god og lærerig skolegang.
Men glemmer vi de elever, som har talent og særlige evner? Giver vi dem mulighed for at udvikle sig og få deres talent og evner sat i spil? Kan det resultere i, at de keder sig, og at de dermed ikke får en udbytterig skolegang?
De spørgsmål har Venstres byrådsgruppe stillet sig selv, og derfor har gruppens medlem af Børne- og Familieudvalget, Jesper Greth, bedt om at få et punkt på det kommende møde i Børne- og Familieudvalget med ovenstående tema.
”Vi skal huske, at et af målene med Folkeskolereformen er, At udfordre ALLE elever til at blive så dygtige som de kan,” forklarer Jesper Greth og fortsætter: ”I Venstre ønsker vi fortsat, at der skal fokus på en god inklusion, men vi ønsker samtidig, at der kommer mere fokus på de elever, som har talent og særlige evner”.
Gruppeformand Jeppe Ugilt håber, at de øvrige politiske partier vil bakke op om initiativet med at få set på emnet.
”Vi håber, at udvalget bakker op om Venstres forslag, så forvaltningen kan komme i gang med at indhente erfaringer med, hvordan andre skoler og kommuner har sat fokus på elever med talent og særlige evner, og bl.a. på den baggrund komme med muligheder til, hvordan vi kan tilbyde disse elever de rigtige og udviklende tilbud i Rebild Kommune”, slutter Jeppe Ugilt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler