torsdag, juni 13, 2024

Fra EGU til VUC

Th. står Laura Bisgaard med sit uddannelsesbevis og tv. står skoleleder Gitte Rubæk

Laura Bisgaard har afsluttet sin 2 årige EGU uddannelse på Sortebakkeskolen i Nørager.
Laura har arbejdet i både SFO og i skoleboden. Lauras EGU har været tilrettelagt med kurser i hygiejne og indenfor pædagogik og omsorg. Hun vil blive husket for sit gode humør og glimt i øjet.
Laura ønsker at fortsætte sin videre uddannelse på VUC.
I Rebild Kommune er det Rebild Produktionsskole der står for EGU uddannelsen. Uddannelsen er for unge under 30 år som ønsker en praktisk uddannelse i en virksomhed. Rebild Produktionsskoles vejledere er behjælpelige med at finde lokale virksomheder, som har lyst og behov for en EGU elev.
EGU uddannelsen er et 2 årigt kompetencegivende uddannelsesforløb. Uddannelsen tilrettelægges så den bedst muligt tilgodeser elevens kvalifikationer og ønsker, samtidig med at den tilpasses virksomhedens behov og forudsætninger. Uddannelsen tager et praktisk udgangspunkt, hvilket giver eleven en solid praktisk arbejdserfaring.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler