torsdag, juni 13, 2024

70 år

70 år
Ellen Christine Randrup Vestergaard, Roligheden 12, Nørager, fylder på mandag 70 år.
Fødselaren voksede op på slægtsgården ”Thuelstrupgaard” i Hvam som den ældste af fem søskende. Hjemmet var meget præget af Indre Mission, så søndagsskole og kirkegang var en selvfølge. Morfaderen, Marius Randrup, boede på gården og fik stor betydning for Ellen Christines opvækst, idet han bl.a. stod for den daglige morgen- og aftenandagt i hjemmet og tog sig af børnebørnene. Han forærede fødselaren den første cykel, da hun som syv årig begyndte i skole.
Efter konfirmationen i 1963 arbejdede Ellen Christine i to år i hjemmet og var i 1965 fem måneder på Borremose Ungdomsskole. Efter et par år i hus og forretning hos en lokal købmand var hun i 1968 ansat som køkkenpige på Diakonhøjskolen i Aarhus. Det år mindes hun som en dejlig tid, men derefter fulgte et hårdt år, idet hun både arbejdede i marken på fødegården og havde nattevagt på det daværende plejehjem i Støttrup samtidig med rengøring og ekspedition hos den lokale købmand.
I 1970 tog Ellen Christine et fem måneders skoleophold på Tommerup Højskole på Fyn og blev derefter ansat som telefonistinde på centralen i Rødding ved Viborg. Året efter blev hun gift med Christian Vestergaard, som hun havde mødt på højskolen. Han arbejdede som fodermester på en lang række gårde rundt om i Himmerland, hvorfor familien med efterhånden tre børn ofte måtte flytte.
Efter at have arbejdet hjemme i mange år ønskede Ellen Christine at tage en uddannelse og begyndte i 1985 på VUC i Aars og fortsatte i 1987 på Ranum Seminarium, hvor hun uddannede sig som socialpædagog. Efter et vikarjob i børnehaven i Nørager kom hun i 1991 til et bofællesskab for handicappede voksne i Skrødstrup ved Mariager. Her fik hun fem dejlige år som pædagog, men en nedslidt ryg satte en stopper for det, og efter en afprøvning på det daværende revalideringscenter i Binderup gik hun på førtidspension i 1996.
Også fritiden har været præget af stor aktivitet, idet Ellen Christine i 1979 blev medlem af Hjemmeværnet i Hobro, hvor hun blev oversergent og gennem næsten 35 år var kommando-befalingsmand. Hun blev tilkendt både 25 års tegnet og fortjensttegnet for særlig indsats. For få år siden måtte hun desværre af helbredshensyn efter flere operationer afbryde sin tjeneste i værnet.
Den medfødte kirkelige interesse gjorde, at Ellen Christine for syv år siden blev valgt ind i menighedsrådet for Kgs. Tisted-Binderup-Durup sogne. Det er et arbejde, som hun sætter meget højt og især som kirkeværge for Durup kirke. Det har glædet hende, at hun har kunnet være aktiv i forbindelse med kirkens renovering gennem de seneste par år og nu kan glæde sig over et godt resultat af indsatsen, der bliver præsenteret ved genindvielsen på søndag.
Mest kendt er Ellen Christine for sin bemærkelsesværdig store indsats over for de flygtninge, der siden 2014 er kommet til Nørager-egnen. Det gør hun af en medfødt interesse og omsorg for sine medmennesker, der uanset herkomst har brug for hjælp og støtte i stort og småt. Som flygtningenes talsmand og kontaktperson tog hun i 2015 initiativ til oprettelse af Foreningen til integration af flygtninge i Nørager, som i dag er oppe på 270 medlemmer. De fleste af dem har fødselaren selv tegnet ved personlig henvendelse.
Nok står flygtningene hendes hjerte nær, men alligevel står børn og børnebørn allerhøjest hos Ellen Christine. De betyder alt for hende, hvorfor hun tit tager på tur med dem. Hun har haft et godt og indholdsrigt liv med adskillige op- og nedture gennem de 70 år, men hun har haft en god støtte af sin medfødte optimisme og lyse livsholdning.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler