lørdag, juni 22, 2024

Godkendelse af samlet udviklingsplan for Støvring Ådale

I forbindelse med den nye bydel bliver der etableret en gang- og cykelbro over jernbanen.

Den skal bidrage til at binde Støvring Ådale sammen med den øvrige del af Støvring.
Rebild Byråd har nu godkendt den samlede udviklingsplan for den del af Støvring Ådale, der ligger umiddelbart øst for banen. Borgmester Leon Sebbelin er godt tilfreds med resultatet, og glæder sig til at planen bliver realiseret de kommende år:
– Vi har fået en udviklingsplan for området, der lever op til vores vision for området. En plan som skal sikre at vi får et levende og attraktivt område, hvor borgerne har lyst til at opholde sig, leve og bo. Vi ønsker en bydel der skal bruges af fællesskabet – et område for hele Støvring, lyder det fra borgmesteren.
Området ligger meget centralt, og det er byrådets ambition, at det skal bidrage til udviklingen af hele byen.
Ifølge borgmesteren skal den nye bydel også tjene til at binde Støvring by mere sammen:
– Planen rummer også en ny vigtig forbindelse over banen. En gang- og cykelbro der skal binde Støvring Ådale sammen med resten af Støvring. Vi ser meget frem til at se de spændende ideer blive til virkelighed de kommende år, slutter Leon Sebbelin.
I første omgang skal kommunen udarbejde en rammelokalplan for området, som kommer i offentlig høring senere på året. Hvis alt går vel, vil salg af de første byggegrunde kunne ske omkring årsskiftet 2019/2020. Rebild Kommune understreger at det langt fra er sikkert det går så hurtigt, da der er mange ting der skal falde på plads. Herefter vil området blive bebygget i etaper over en årrække.
Der bliver ikke udstykket parcelhusgrunde til private i området.
Processen startede i 2017 da det tidligere byråd satte gang i en visionsproces for området. I løbet af denne proces har en række interessenter været inddraget. Det drejer sig om grundejerforeninger, boligforeninger, råd, handelsstandsforeningen, investorer og ejendomsmæglere. Herefter kom arbejdet med en udviklingsplan i udbud og tre rådgiverteam blev udvalgt til at komme med hver deres bud på, hvordan byrådets vision for området kan blive til virkelighed. Efter at have fået præsenteret de tre forslag i sommeren 2018, valgte byrådet rådgiverteamet Arkplan og LE34 samt underrådgiver Projekt Gruppen, til at arbejde videre med en samlet udviklingsplan.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler