torsdag, maj 23, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 25. april 2019

Holger Pedersen(C)

Ved regnskabsafslutning for 2018 skal overførelser såvel merforbrug som mindre forbrug godkendes. Der er alvorligt merforbrug under Sundhedsudvalget og under Børne- og Familieudvalget. Sundhed har et merforbrug på ca. 8 mio. kr. Det skyldes mest nye opgaver, som ikke har været dækket i budgettet. Et enigt Sundhedsudvalg besluttede at indstille eftergivelse af merforbruget, da man finder det urealistisk at spare samtidig med, at der kommer nye og flere opgaver fra Stat og Region. C, DF DSF og Ole Frederiksen fra Venstre ønskede at følge Sundhedsudvalgets indstilling, medens et flertal på 14 bestående af resten af Venstre, B og S (uden Morten Lem som undlod at stemme) besluttede, at der kun skulle eftergives 0,5 mio. kr. Vedrørende BFU´s område er der et merforbrug på ca. 4 mio. kr. som især kommer fra specialundervisningen. Her er det især Kilden i Rebild Øst som har en speciel situation. BFU havde bedt om at 2,7 mio. kr. skulle eftergives. Der pågår en evaluering og det blev besluttet, at spørgsmålet om eftergivelse tages op og behandles i byrådet i juni når rapporten foreligger.
På anlæg overføres der ca. 67 mio. kr. som er igangværende projekter, som endnu ikke er færdigbetalt/afsluttet.
Private aktører har spurgt om lov til at opsætte ekstra supplerende gadelys på Kommunens anlæg. Der er opstillet en række betingelser om behov og kvalitet m.m., hvorefter det tillades. Efterfølgende drifter kommunen anlægget.
I forbindelse med oprettelse af fælles akut- og rehabiliterings- og aflastningspladser på Mastruplund, bliver der nedlagt 18 plejeboliger. Herfor foreslås Ådalscenteret udvidet med 20 plejeboliger. Senere tages der stilling til kategoriseringen af pladserne mellem almindelige- og demenspladser. Igangsættelse af projektet blev godkendt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler