mandag, april 15, 2024

Generalforsamling i Nørager Borger- og Håndværkerforening

Bestyrelsen stillede op til fælles fotografering. Fra venstre ses Stella Graversen, Sussi Lem, Lasse Leth, Henriette Pedersen og Gert Rubæk. Fraværende på billedet er Suppleant Finn Christensen.

Som det ofte er tilfældet, når der bliver afholdt foreningsgeneralforsamling, var det en lille sluttet flok, der var mødt op i Kig Ind, da der blev holdt generalforsamling i Nørager Borger- og Håndværkerforening den 24. april.

De fremmødte kunne høre foreningens forkvinde, Sussi Lem, fortælle i sin beretning om et meget aktivt år, der havde budt på både Nørager bys 125-års jubilæum og en masse vellykkede arrangementer, bl.a. en særdeles velbesøgt filmeftermiddag i Kig Ind, hvor de to gamle Nøragerfilm blev vist. Lidt i samme genre kunne Sussi fortælle, at der meget snart vil udkomme en bog om Nørager, der viser et øjebliksbillede af byen lige nu. Søren Christensen har skrevet bogen, som forventes at kunne præsenteres om ganske få uger. Sussi Lem havde også en stor ros til de mange, der yder en indsats for byens bedste, ikke mindst de myreflittige deltagere i byens VedligeHOLD, der hele tiden sørger for at byen ser præsentabel ud.
Efter at både beretning, regnskab og budget var godkendt enstemmigt af generalforsamlingen, skulle der vælges bestyrelsesmedlemmer. På valg var Henriette Pedersen og Stella Graversen, men da begge var villige til at modtage genvalg, var der ikke brug for stemmesedler. Bestyrelsen består således af Sussi Lem, Lasse Leth, Stella Graversen, Henriette Pedersen og Gert Rubæk. Finn Christensen blev valgt til suppleant.
Til slut blev der talt løst og fast om forskellige aspekter i byens fremtidige liv. Her diskuterede man bl.a. det sparsomme udvalg af ledige byggegrunde i byen, og det blev også foreslået at genoplive Storkemarchen, som i forgangne tider var en tilbagevendende kæmpesucces i området.
Sussi Lem takkede for god ro og orden, før de fremmødte kunne sætte tænderne i de rigelige mængder wienerbrød.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler