torsdag, juli 18, 2024

God natur er noget værre rod

Når man fra Hobro kører ind i Nørager by ad Løgstørvej, ligger der i en lavning umiddelbart nord for vejen en sump.

Gamle udgåede træer står i vandet, der er grønt af andemad, dunhammer, pilekrat og anden vegetation. Noget værre rod!
Men sumpen rummer faktisk et spændende dyreliv. I vandkanten har de butsnudede frøer allerede lagt æg, og snart vil vandhullet myldre med haletudser. Den imponerende store vandsalamanderhan har også iklædt sig festtøjet, så den er klar til at date en lækker, tykmavet salamanderhun – en romance, der helt sikkert ender i små nye salamandere, der vil sørge for liv i vandhullet også de kommende år. Lidt senere på foråret vil de store guldsmedenymferne kravle op af siv og træer, og den grimme nymfe vil så revne i ryggen, kravle ud af sit gode skind og forvandle sig til en flot, farvestrålende guldsmed, der med sine sølvglinsende vinger vil lave luftakrobatik mellem blomstrende dunhamre.
Så den snaskede, rodede sump er faktisk et lille fint stykke natur, hvor insekter og padder trives. Det er bare os mennesker, der har bestemte forestillinger om, hvad pæn natur er: vi vil have ryddelige græsarealer, en fin lille vandkant med farveafstemte, nydelige blomster, måske en dekorativ åkande og fint, klart vand, hvor ænder og guldfisk kan svømme idyllisk rundt, mens vi bombarderer dem med brød.
– Vi har i Borgerforeningen fået flere henvendelser fra folk, der vil have foreningen til at presse på for at få kommunen til at skabe orden i rodet. Men kommunens folk kæmper en forgæves kamp med at rense vandhuller op i hele Rebild kommune, og en oprensning af sumpen er helt sikkert ikke noget, man vil bruge kræfter på. I øvrigt er det en beskyttet mose, så man må slet ikke lave den om til en sø. Så i stedet for vil vi opfordre borgerne til at kigge på det lille stykke natur med andre øjne og glædes over, at vi inden for byskiltet har en lille oase for en masse spændende dyr, siger medlem af bestyrelsen for Nørager Borger- og Håndværkerforening, Gert Rubæk, der samtidig er naturvejleder, ansat ved Nordjyllands Historiske Museum.
– I sidste uge var jeg nede ved vandhullet med net og waders, og som man kan se, var der gevinst: Den store vandsalamander i glasset er en ordentlig moppedreng på 15 centimeter. Et imponerende dyr! Og salamandre er altså et af de dyr, der kan være med til at flytte motorveje! Den findes i alle vandhullerne i byen, hvor der ikke er fisk, der æder dens yngel. Så her i sumpen er dens største trussel nok, at vandhullet til sidst gror helt til. Men heldigvis er der nogle lidt dybere partier, hvor træer skygger for plantevæksten, så indtil videre har den det helt fint. Der ligger en del affald rundt om i området – dåser og flasker, det sikkert er smidt fra Løgstørvej, så der kunne godt trænge til lidt oprydning, men ellers er det faktisk et lille fint stykke – rodet – natur, slutter Gert Rubæk.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler