onsdag, maj 29, 2024

Nørager Borger- og Håndværkerforening udgiver ny bog om Nørager

Bogens titel er ”Nørager 2018”, og titlen referer til, at det i 2018 var 125 år siden, at jernbanen kom til hertil og gav baggrund for en bydannelse. Før den tid var der ingen by og slet ingen bygninger på dette sted, bortset fra Nøragergaard.

Bogens forfatter er Søren Christensen, der som baggrund for bogen har gennemført mere end 100 interviews med mennesker her i byen. I sit forord til bogen skriver Søren Christensen bl.a., at hans mission med bogen er ”at give et tidsbillede af Nørager, som byen udfolder sig i dag: Hvad er det for et liv, der leves her i 2018, og hvad er det for mennesker, institutioner, virksomheder og foreninger, der i et samspil gør Nørager til et godt sted at bo og leve.”
Søren Christensen skriver videre, at han specielt ønsker ”at tegne et billede af de personer, der står bag hverdagens livsudfoldelse og byens udvikling. Det gælder de dygtige iværksættere og virksomhedsledere, der sikrer arbejdspladser i byen. Det gælder de ansvarlige for udvikling og drift af sociale, sundhedsmæssige og kulturelle institutioner. Det gælder de mange foreningsledere og andre frivillige, der tager en tørn til gavn og glæde for fællesskabet. Og det gælder ikke mindst de mennesker, der af egen drift påtager sig den rolle at være med til at skabe ny udvikling i byen.”
Sammen med sin kone flyttede Søren Christensen i 1962 til Nørager, da Sortebakkeskolen blev taget i brug, og han har således 56 års kendskab til den by, som han beskriver i sin nye bog, der er på 272 tætskrevne sider, og som er krydret med omtrent 300 fotos og forskellige grafiske illustrationer. Bogen rummer en beskrivelse af samtlige virksomheder, institutioner og foreninger samt frivillige, som Nørager i dag kan byde på.
Der er sket meget i Nørager i løbet af de 125 år, men ”en fortsat positiv udvikling er forudsætningen for, at Nørager også fremover vil være attraktiv for iværksættere, nye bosættere og dermed være med til at sikre byens fremtid,” skriver formanden for Nørager Borger- og Håndværkerforening, Sussi Lem, i sit forord til bogen, og hun fortsætter:
”Og netop udvikling håber jeg, at denne bog kan bidrage til i form af at informere om byen og dens muligheder – både for nuværende borgere og for dem, som måtte overveje at bosætte sig i Nørager.”
Selvom det kun er godt en halv snes år siden, at der sidst blev udgivet en spændende bog om Nørager, så vil den nye bog afsløre, at der i løbet af disse forholdsvis få år er sket en betydelig udvikling her i Nørager.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler