onsdag, maj 29, 2024

Succes med særlige tilbud til sårbare kronikere

Medarbejderne bruger tegninger i undervisningen

”Fra kroniker til kriger” er navnet på et projekt, som henvender sig specielt til sårbare kronikere – patienter med kroniske sygdomme, der ikke melder sig på Rebild Kommunes almindelige kronikerhold.

En evaluering viser, at den målrettede indsats har givet resultater. Antallet af sårbare kronikere, der starter på et kursus, er steget med 84 %.
Det gode resultat skyldes især, at mange kræfter arbejder sammen for at opspore potentielle deltagere.
Tovholder, sygeplejerske Mette Thomsen fortæller, at flere at kommunens centre hjælper hinanden i opsporingen af sårbare kronikere:
– I samarbejde med Center Arbejdsmarked finder vi for eksempel frem til kronikere, der ikke selv melder sig til vores kurser. Vi samarbejder også med praktiserende læger, ældreplejens sygeplejeklinikker og hjemmesygeplejersker, og vi har markedsført vores kurser på apotekerne i Støvring og Skørping.
Projektet er tilrettelagt, så kurserne er skræddersyet til deltagerens behov.
Transport kan ifølge Mette Thomsen være en særlig udfordring. Derfor er der oprettet lokale hold tættere på borgerne, for eksempel i Rørbæk, Bælum og Støvring. Der er også gode erfaringer med rene mande- og kvindehold.
– Før dette projekt havde vi overhovedet ingen mænd. Det har vi nu, hvor vi gør meget ud af det sociale. Det tiltaler mange mænd at komme ud i naturen med bål, hygge og kaffe. Holdstørrelserne har også betydning, og holdene er for det meste små. Men vi kan også gå den anden vej og invitere alle hold sammen. Så kan vi snakke om overordnede temaer som betydningen af gode vaner og sund kost. Flere hold sammen giver en særlig energi.
Mette Thomsen fortæller, at projektets medarbejdere gør meget ud af kommunikationen. De er blevet efteruddannet i grafisk facilitering, hvor man understøtter budskaberne ved hjælp af tegninger. Medarbejderne laver nu undervisningsmateriale, der er baseret på grafisk facilitering. Mette Thomsen supplerer:
– Vi er blevet mere opmærksomme på måden, vi taler på, og ordene, vi bruger. Det må endelig ikke blive indforstået eller fagligt kompliceret. Vi gør en dyd ud af at sikre, at kursusdeltagerne er med, når vi giver vores sundhedsråd.
Maibritt Henriksen er på kontanthjælp og lider af slidgigt og KOL. Det var Maibritts egen læge, der foreslog hende at starte på et hold på Sundhedscentret i Støvring. Efter ca. fem måneder kan Maibritt konstatere, at træningen hjælper:
– Jeg er blevet mere mobil i leddene. Det går også bedre med lungerne nu. Jeg er glad for at gå på et hold, hvor vi ikke er så mange. Træningen er varieret. I den kolde sæson træner vi indendørs, og når vejret er til det, kommer vi udendørs.
Senere på året får holddeltagerne mulighed for – mod betaling – at gå til vandgymnastik, hvis de bliver tilstrækkeligt mange. Til efteråret venter en udslusning, hvor projektets ansatte hjælper deltagerne med at finde et passende tilbud på et almindeligt fitnesscenter.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler