mandag, april 15, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 27. Juni 2019

Da jeg skal have en ny hofte i begyndelsen af august, har jeg søgt orlov fra byrådet i august og september. Jeanette Sagan overtager min plads i ØK og 1. suppleant Mads Holm Danielsen indkaldes til byrådet og skal desuden sidde i TMU frem til 1. oktober. Jeg håber med hjælp fra kollegaer, at kunne lave referat fra byrådets møder under min orlov. Alle ønskes en god sommer! Holger Pedersen Byrådsmedlem Liste C

Efter Økonomivurdering 1. kvartal 2019 tegner det til, at budgettet overskrides med ca. 30 mio.kr. hvis ikke forbruget bremses lidt. Sagen har været behandlet i alle udvalg. ØK indstiller, at alle udviser tilbageholdenhed i forbruget. Nye investeringer må netto ikke medføre ekstra udgifter i 2019. Ved ledige stillinger skal det overvejes, om genbesættelse kan udsættes. Hvis kommunerne sammenlagt overskrider statens ramme, vil vi blive straffet med et mindre bloktilskud i 2020.
Politisk mødekalender for 2020 blev forelagt og vedtaget. Det bemærkes at nogle byrådsmøder ligger på onsdage i stedet for torsdage, idet møderne i Kommunernes Landsforening i 2020 falder på torsdage, og her skal Borgmesteren deltage.
Byrådet har i foråret arbejdet med, hvordan Rebild Kommune kan bruge FN`s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er foreslået, at der nedsættes èt paragraf 17 stk. 4 udvalg. Udvalget skal bestå af 6 politikere og 9 interesserede borgere som inviteres til at byde ind. Udvalget skal arbejde fra oktober til sommerferien 2020. Resultaterne behandles af byrådet i efteråret 2020. Forsalget blev vedtaget.
Efter at genbrugspladsen i Sørup er blevet moderniseret, er turen kommet til Krastrup og Mejlby. Der skal laves foranstaltninger, så pladserne opfylder både de miljømæssige og arbejdsmiljømæssige lovkrav. Ønsket om renovering oversendes til budgetforhandlingerne for 2020.
Det er blevet vedtaget i folketinget, at skoledagene skal forkortes for børnene i indskolingen. Dette betyder at åbningstiden i SFO øges med 2,25 timer pr uge. Da forældrebetalingen er 58 % vil en SFO plads stige med 68 kr. pr måned. Det bemærkes, at da undervisningstiden blev udvidet, blev prisen sat tilsvarende ned.
Der har blandt skoleforvaltning, skole, børnehave og forældrebestyrelser i Ravnkilde været arbejdet med en løsning for at imødegå skolens vigende elevtal. Man har foreslået en model med lokalefællesskab for tilbuddene i Ravnkilde. Dette betyder at børnehaven flyttes til skolen. Dette kræver bygningsmæssige tilpasninger, som anslås at koste 2,1 mio. kr. Herefter udbydes Kløvermarken til salg. Et enigt BFU og ØK har indstillet løsningen, som også byrådet vedtog.
Placering af nyt Sundhedshus i Støvring var det punkt, der gav mest debat. Sundhedsudvalget har lavet et stort stykke arbejde med at kvalificere placeringen. Der har været møder og arbejdsgrupper m.m., som har beskrevet sagen, ligesom der har været skrevet en masse læserbreve og artikler i pressen, så det vil jeg ikke beskrive yderligere. Et flertal på 15 bestående af A, B, C, DF, Rasmus Rask og Maybritt Toft Pedersen pegede på placering i Støvring Ådale. Et Mindretal på 10 bestående af V, Lars Hørsman og Allan Busk ønskede, at der også skulle arbejdes med en placering ved den gamle købmandsgaard på Jernbanegade. Nu forestår der en stor opgave med at få investorinddragelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler