lørdag, juli 13, 2024

På tur til Rebild Bakker og 2. Verdenskrig

Busten af Max Henios står, uden nærmere beskrivelse end navnet, hvor resterne af ”Ørnereden” stadig kan ses. Kommer man der uden kendskab hertil, kan det dog være svært at se. Tydlig er dog de skudmærker de tyske soldater efterlod i tænding og på næsen.

Som Rebildguide kan man få en gang i mellem få opgaver, der kan være lidt udfordrende i forhold til den røde tråd.

Rebildguide Ole Jensen fik oplægget ”Hvordan blev Rebild Bakker skabt, Hvordan blev bakkerne til nationalpark og Hvor kan man se spor fra 2. Verdenskrig”. Der er tale om et spænd både i tid, og i indhold.
Oprindeligt er Rebild Bakker dannet efter den sidste istid, hvor smeltevandsrender var med til at forme et helt specielt landskab. Bakkerne er reelt set ikke bakker, men giver et indtryk heraf ved at ligge ud til den brede Lindenborg Ådal. Gæsterne på turen fik blandt andet vist Sønderkol, hvorfra der er et flot udsigt over bakkerne. Det var dette landskab som Max Henius var så betaget af, at han gennem sit virke i danske foreninger i USA, var med til at samle penge ind til opkøb af 140 tønderland. Det var ønsket, at området skulle gives til den danske stat, at der altid skulle være adgang for offentligheden og at dansk-amerikanerne måtte afholde fester den 4. juli og på andre amerikanske mindedage. Der var desuden et vilkår om, at området skulle henligge som natur – et dansk hedelandskab.
Rebild Guide Ole Jensen kunne fortælle, at Max Henius i en del år havde en sommerbolig i Rebild Bakker, der fik øgenavnet Ørnereden. Et øgenavn, der opstod fordi Max Henius blev kaldt ”Ørnen”. Tæt på det sted, hvor resterne af soklen kan ses, blev i 1937 rejst en buste af Max Henius. Det er denne buste som Ole Jensen kunne fortælle giver en tæt kobling til Den anden Verdenskrig. Når de tyske soldater på observationsposten i Rebild Bakker kedede sig eller havde brug for lidt skyde træning, så skete det at der blev skudt til måls efter busten. Mærker i tindingen og næsen vider om, at der har været flere træffere – dette fremgår af fotoet til venstre herfor.
Som afslutning på turen fik de 9 deltagere forevist ”Bette Berlin”, der ligger i nærheden af Fræer. Her have tyskerne en stor radarstation, hvorfra man kunne overvåge blandt andet det meste af Kattegat. Efter krigen var området flygtninge lejr for mere end 2000 tyske flygtningen. Når man som gæst på en tur med Rebildguiderne står her en lidt regnfuld sommerdag, så er det svært, at forestille sig, dette område, som andet end en fredelig græseng.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler