tirsdag, april 23, 2024

Søndagens tekst uge 33

Søndag den 18. august er 9. søndag efter trinitatis og dagens evangelium står i Lukas-evange¬liet 16,1-9.

På søndag skal vi gudstjenesterne i folkekirken høre Jesu lignelse om den uærlige godsforvalter. Det er en historie om en mand, der først havde ødslet sin arbejdsgivers ejendom bort og da han blev afsløret, brugte han endnu flere af sin arbejdsgivers penge på at ændre nogle forpagtningsaftaler for at redde sin egen fremtid. Vi plejer normalt at regne med, at Bibelen og kristendommen lærer os at være ærlige og pålidelige, og så fortæller Jesus en historie, hvor en uærlig mand roses for at handle klogt. Hvordan kan det hænge sammen?
Det er muligt, at der bag Jesu historie lå en virkelig hændelse, som man talte om. At der havde været en sådan uærlig godsforvalter i Israel på Jesu tid, som folk var forargede på – men Jesus sagde: Han har jo handlet klogt midt i sin uærlighed. Han kan lære os noget vigtigt. Han kan lære os at bruge penge og jordisk gods til at gøre godt med. Jeg tror Jesus ville sige: Når nu sådan en uærlig mand kunne bære sig så klogt og smart ad, så må I da også gøre det. Dog uden at være uærlige. I kan ikke tjene både Gud og mammon. I skal ikke være så optaget af at skrabe mest mulig til jer. Vær i stedet optaget af at gøre godt med det, I har fået betroet.
Bag i salmebogen er der en bønnebog med mange fine bønner. Der er f.eks. en bøn, der passer til den situation, at man står ved et vendepunkt i livet. Sådan som man jo må sige, at manden i Jesu historie gjorde ved at blive fyret, og som du som læser dette måske også gør. Bønnen lyder sådan her: ”Gud, jeg står ved en korsvej og vender mig til dig. Tak, fordi du går ved min side, og fordi jeg ved, at du vil følge mig, hvor jeg end skal gå. I dine hænder overgiver jeg de år, som ligger bag mig, med det, som lykkedes, og det, som mislykkedes, og med alle de almindelige dage, som kom til at forme mit liv. Nu beder jeg dig følge mig ind i den ukendte fremtid, som både drager og ængster mig: Lad min smerte blive din smerte. Lad din glæde blive min glæde, som du har lovet. I Jesu navn.”
På vej ind i den ukendte fremtid må vi gå med Gud – og vi må gøre godt med det, vi har fået betroet.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler