lørdag, juli 20, 2024

Meget tilfredsstillende halvår for Jutlander Bank

HALVÅRSRAPPORT: Høj aktivitet og vækst i den primære indtjening giver Jutlander Bank et rekordstort halvårsresultat på 207 millioner kroner før skat

”Alting vender vores vej lige i tiden, og det er ikke nogen overdrivelse, når vi siger, at vi finder resultatet meget tilfredsstillende”.

Konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, efter at banken har offentliggjort sin halvårsrapport 2019, der viser, at banken opnåede et halvårsresultat før og efter skat på henholdsvis 207 og 167 millioner kroner. Det er det bedste halvårsresultat i Jutlander Banks snart seksårige historie.

Per Sønderup glæder sig især over en markant vækst i bankens primære indtjening – altså resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat. Den primære indtjening steg med mere end 36 procent til 131 millioner kroner fra medio 2018 til medio 2019.

”Det vidner om, at vores kerneforretning er inde i en rigtigt god gænge. Samtidig er vi tilsmilet af, at vi har positive kursreguleringer på et højere niveau end for et år siden, og vi kan igen netto tilbageføre nedskrivninger – også på et højere niveau”, påpeger Jutlander Banks ordførende direktør.

Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer er i første halvår 2019 positive med 55 millioner kroner. Det er 14 millioner mere end i samme periode året før.

Fra nedskrivninger på udlån kunne banken i første halvår 2019 tilbageføre 20 millioner kroner. Det er 9 millioner mere end i samme periode året før.

Høj aktivitet

Den markante vækst i den primære indtjening skyldes for en mindre dels vedkommende, at banken har tjent mere i renteindtægter fra udlån, nemlig 7 millioner kroner.

En anden kilde til den større indtjening er en særdeles høj aktivitet hos boligejerne blandt bankens kunder. Der har i første halvår været flere store konverteringsbølger, hvilket har øget bankens gebyrindtægter. En højere aktivitet blandt bankens investeringskunder har også bidraget til de øgede gebyrindtægter.

Fra første halvår 2018 til første halvår 2019 steg bankens netto gebyr- og provisionsindtægter fra 159 til 184 millioner kroner. Det svarer til en stigning på knap 16 procent.

Medvirkende til stigningen er også, at Jutlander Bank fra medio 2018 til medio 2019 fik 9.664 nye kunder. De har bidraget til at løfte bankens samlede forretningsomfang.

Forretningsomfanget – altså udlån, indlån, garantier og værdien af kundernes værdipapirdepoter – lå 30. juni 2019 på 38,8 milliarder kroner. Det er 2 milliarder mere end 12 måneder tidligere, svarende til en stigning på mere end 5,5 procent.

Derudover har banken formidlet realkreditlån til sine kunder for 30,9 milliarder kroner. Det er 3,4 milliarder mere end 12 måneder tidligere, svarende til en stigning på 12,2 procent.

”Alt i alt gør vi altså forretninger med vores kunder for 70 milliarder kroner lige nu”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør.

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken stadig står på et solidt kapitalgrundlag, selv om væksten i forretningsomfanget reducerer bankens kapitaloverdækning.

Banken havde pr. 30. juni 2019 en kapitalprocent på 19,3. Overskuddet for første halvår 2019 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 20,3.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have i årene fremover”, konkluderer den ordførende direktør.

Forventninger opjusteret tre gange

Med hensyn til forventningerne til Jutlander Banks resultat for hele 2019 har banken tre gange i løbet af året opjusteret sine forventninger.

Det skete første gang i maj på baggrund af et meget fint resultat af første kvartal.

Det skete anden gang sidst i juni med baggrund i de forventede indtægter fra et planlagt salg af 75 procent af bankens aktier i Sparinvest Holding A/S. Handlen er kommet langt i den række af godkendelser, der er en forudsætning for at, den kan gennemføres, og ventes nu at blive effektueret i tredje kvartal.

Den tredje opjustering faldt midt i juli, begrundet i det fine resultat, der da tegnede sig af første halvår, og som ville overgå de tidligere udmeldte forventninger.

Efter de tre opjusteringer forventer Jutlander Bank et resultat før skat for hele 2019 i intervallet mellem 360 og 395 millioner kroner. Hvis forventningerne indfries, vil det blive det bedste resultat i Jutlander Banks historie, idet det hidtil bedste resultat blev nået i 2017, nemlig 317 millioner kroner.

I halvårsrapporten tager banken dog forbehold for, at billedet kan ændre sig, hvis de positive kursreguleringer på bankens egenbeholdning af værdipapirer falder, eller hvis bankens nedskrivninger stiger i de sidste måneder af året.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. I alt har banken 32 kundevendte afdelinger fordelt på 26 adresser i Nord- og Østjylland samt i København. Banken, der beskæftiger 469 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger, er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Jutlander Fonden Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler