torsdag, juni 13, 2024

Venstre med i budget med fokus på kernevelfærd og et Rebild i balance

Borgmester Leon Sebbelin og Jeppe Ugilt Hansen.

Efter lange, men også konstruktive forhandlinger lykkedes det 21 af byrådets 25 medlemmer at indgå et budgetforlig for 2020 i Rebild Kommune.
Øvelsen var bestemt ikke let, da basisbudgettet på forhånd efterlod et underskud, for dermed kom parterne ikke uden om at finde besparelser, inden der kunne prioriteres midler til forskellige områder.
For Venstres ottemandsgruppe har overskriften lydt på ”fokus på kernevelfærd og et Rebild i balance”. Herunder gemte sig naturligvis en masse delelementer, og gruppeformand for Venstre, Jeppe Ugilt, er meget tilfreds med resultatet.
”Selv om forliget også indeholder nogle besparelser, som vi i Venstre helst var foruden, så er vi rigtig godt tilfredse med, at det er lykkedes at finde pæne millionbeløb til både specialundervisningsområdet, bedre normeringer på 0-5 års området, samt penge til sundhedsområdets udfordringer, herunder blandt andet at aktiviteterne under den tidligere værdighedspulje kan fortsættes”, udtaler Jeppe Ugilt.
På driftssiden var det afgørende for Venstre, at byggesagsbehandlingen stadig prioriteres meget højt, og derfor var det vigtigt at sikre fortsat bevilling til to ansættelser på byggesagsområdet, som ellers stod til at ophøre med årets udgang.
”Byggeriet boomer heldigvis stadigvæk i Rebild Kommune, og der skal vi kunne levere på hurtig og smidig sagsbehandling. Forudsætningen for at vi kan finansiere kernevelfærd er, at der sker udvikling og vækst i Rebild Kommune, og det skal vi altid have for øje”, lyder det fra Jeppe Ugilt.
På anlægssiden gik Venstre til forhandlingerne med et ønske om at hæve anlægsloftet til 90 mio. for at imødekomme det store pres, der er på investeringer rundt omkring i kommunen. Det er lykkedes for årene 21, 22, 23, hvilket skaber rum for, at man både kan imødekomme det enorme behov, der er for anlægsinvesteringer i Støvring, uden det samtidig går ud over muligheden for at kunne investere andre steder i kommunen.
”Det er klart, at den store byudvikling, der sker i Støvring, medfører helt afgørende investeringer i bl.a. infrastruktur, men også andre ting. Jeg synes, at vi med dette projekt i høj grad har imødekommet behovet ved bl.a. at afsætte store midler til igangsættelse af Å-dalsprojektet, så det kan komme hurtigt i gang, samt flere midler til Ny Nibevej, således sidstnævnte er tæt ved at være fuldt finansieret i 2023”, udtaler Jeppe Ugilt.
Med det store investeringsbehov i Støvring har det været vigtigt for Venstre ikke at overse den resterende del af Rebild Kommune, og derfor er Venstre meget stolte over, at der i budgettet også er fundet penge til nødvendige investeringer og store projekter mange andre steder i kommunen.
”Helt afgørende for os har det været at få sat penge af til påbegyndelse af byggemodning i Haverslev og Sørup i 2020, hvilket vi har haft enorm fokus på siden sidste kommunalvalg – nu kan vi endelig snart komme i gang”, udtaler Jeppe Ugilt”.
En anden ting Venstre har haft fokus på siden valget har været ”de fire halprojekter” i Haverslev, Aarestrup, Ø. Hornum og Stubhuset i Støvring. Med 7 mio. ekstra i 2023 er der nu samlet afsat 22 mio. til de fire projekter, og hver enkelt af de fire projekter kan nu selv gå i gang med at finde de resterende midler som aftalt, således de forhåbentlig alle kan realiseres. Venstre kom også med ønske om at få afsat fuld finansiering til cykelsti mellem Terndrup og Bælum, hvilket er lykkedes i 2021/22, og derudover skal også nævnes at der nu er afsat 9 mio. til ny børnehave i Nørager allerede i 2021.
”Jeg synes, vi i budgetaftalen har fundet en fin balance mellem investeringer rundt omkring i kommunen, og udover de store dele har vi også været omkring Guldbæk, Ravnkilde, Gravlev m.fl. Samlet set har vi fået lavet et godt og solidt budget, der glædeligvis står et stort flertal bag. Jeg vil gerne takke de øvrige partier for et fint samarbejde” afslutter Jeppe Ugilt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler