onsdag, juni 19, 2024

15 nye og attraktive byggegrunde i Nørager

Det er en kendt sag, at der ikke er mange byggegrunde at vælge imellem, hvis man for tiden vil bygge parcelhus i Nørager.

Derfor er det også glædeligt, at der nu endelig er udsigt til flere nye og endda meget attraktivt beliggende grunde.
Det er Rebild Kommune, der står bag initiativet, idet kommunen har købt den ejendom i byens vestlige udkant, som har tilhørt Elly og Folmer Kjeldsen, og hvor planen er at udstykke nye parcelhusgrunde. Men forventer her at kunne skabe 15 meget velbeliggende grunde tæt op ad Nøragergaard Skov.
En del af den erhvervede ejendom ligger i Vesthimmerlands Kommune og indgår derfor naturligvis ikke i udstykningsplanerne, ligesom de eksisterende bygninger agtes solgt med et mindre jordtilliggende, men tilbage er der ca. 4 ha., som kan udstykkes, fortæller Jeppe Ugilt Hansen, der om projektet udtaler:
”Jeg er overordentlig glad for, at vi i økonomiudvalget fik besluttet at erhverve ejendommen, og at der i det netop vedtagne budget er afsat beløb i 2021 til at påbegynde byggemodning. Jeg tror, at der her kan blive nogle utrolig attraktive byggegrunde! Vi skal helst undgå at komme i den situation i Nørager, som vi har haft i Haverslev og Sørup, hvor vi reelt set løb tør for byggegrunde.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler