lørdag, juli 20, 2024

LÆSERBREV: Mennesker først hos C i Rebild

I de netop afsluttede budgetforhandlinger i Rebild Kommune, var det vigtigt for Konservative, at skabe rammer i budgettet for, at Rebild Kommune med rettidig omhu kan sætte trivsel, sikkerhed, mental sundhed, seniorsundhed og fællesskaber øverst på dagsordenen.
De Konservative i Rebild Byråd kvitterer derfor for et godt og konstruktivt samarbejde med de øvrige partier i byrådet, der var med til at få sammensat et godt budgetresultat, der tager højde for behovet for at styrke vores kernevelfærd og ligeledes baner økonomisk vej for, at vores kommune fortsat kan udvikles.
Konservatives fokus på sundhed og sikkerhed for borgerne i Rebild Kommune fik medvind fra de øvrige partier, og vi fandt enighed om at styrke rigtig mange af de initiativer og ønsker, vi mødte til forhandlingerne med.
Derfor bliver det muligt at videreføre velfærdsindsatsen hos vores ældste medborgere og sikre, at det stadig er muligt at få aflastning på Ådalscentret.
Mental sundhed kan videreføres, således sårbare unge og deres familier fortsat kan søge støtte og hjælp i Rebild Kommune.
Den specialiserede undervisning, tidlig indsats og børneområdet for de 0-5 årige, har tilsammen fået et økonomisk boost på godt 10 mio. Kr.
For såvidt angår trafiksikkerhed, er det besluttet, at der igangsættes en trafikplan, som kan vise, hvordan Ny Nibevej præcis skal planlægges og sammentænke med den øvrige udbygning og ligeledes bykernen i Støvring. Det arbejde begynder allerede nu, fordi det lykkes budgetparterne, at komme meget tæt på, at kunne realisere Ny Nibevej.
Materielgården har fået en ny indsprøjtning, så vi kan sikre, at der også i fremtiden er fritidsarealer nok i tilknytning til Støvring. Sortebakkehallen har fået hjælp til deres udearealer, ligesom en ny børnehave i Nørager er tiltrængt.
Der er nye udstykninger på vej i Sørup, Nørager og Haverslev og MeNaTeket i Øster Hornum kan nu arbejde videre med at få realiseret en fremtidssikring af deres fritidstilbud.
Disse initiativer og mange flere kom vi i hus med sammen med de øvrige budgetparter, og selvom det endnu gang har været en svær opgave, set med Konservatives briller, så har vi oplevet et respektfuldt og konstruktivt samarbejde, som tegner rigtig godt for borgerne i Rebild Kommune.

Holger Pedersen,
Lene Aalestrup og
Jeanette Sagan
Konservative i
Rebild Byråd

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler