tirsdag, april 23, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 30. oktober 2019

I det nye budget er der afsat 250.000,- til udeområderne ved Sortebakkehallerne.

Der er indgået et budgetforlig mellem 5 partier.

Holger Pedersen(C)

Kun Den Sociale Fællesliste var ikke med helt i mål. Driftsbudgettet bygger på alle kendte tidligere tal, hvorfra der er trukket 0,5 % forlods reduktion på alle kontoer. Hertil er der tillagt penge til kendte udfordringer med flere opgaver og brugere. Der er tillagt børnepasning 5,8 mio. kr., SFO 1,5 mio.kr., skoleområdet 2,2 mio.kr., ældreområdet 2,5 mio. kr., det specialiserede område for børn og unge med særlige behov 5,9 mio. kr. og arbejdsmarkedsområdet 7,5 mio. kr. I alt 25,4 mio. kr.
Først herefter begynder forhandlingerne om budgettet. Med de ovennævnte tal var der ca. 6 mio. kr. i underskud fra starten og ingen penge til særlige ønsker. Derfor var det desværre nødvendigt at kigge på besparelser. Der blev besluttet en række justeringer på de enkelte fagudvalg, som tilsammen skal spare 6 mio.kr. Herudover blev man enige om en lang række mindre justeringer plus og minus. Jeg vil kun nævne de vigtigste, hvor særlige dagtilbud tilføres 2,6 mio.kr., daginstitutionerne tilføres 2,7 mio. kr., sundhedsudvalget ekstra 1,6 mio. kr., offentlig transport (NT) 1 mio. kr., erhvervs- og turistkontoret tilføres 1,5 mio.kr., låneramme udvides med 5,7 mio. kr., der indføres gebyr på byggesager som giver 1,2 mio. kr., direktionen udmønter en ekstra besparelse på administrationen på 1 mio.kr. Alle disse justeringer giver et nul på bundlinjen, således at budgettet ballancerer med et overskud på 0,134 mio. kr. Budgettet må ikke vise et underskud og et tidligerer ønske om en buffer på 10 mio. kr. blev opgivet.
På anlægsbudgettet regnes der med 4-årige overslag, således at store anlæg kan deles ud over flere år. Af nye ting kan nævnes, at der i 2021 afsættes 9 mio. kr. til ny børnehave i Nørager. Der afsættes 0,25 mio. kr. til udeprojekt ved Sortebakkehallen i 2020 og 10 mio.kr. til halprojektet i Øster Hornum i 2022-2023. Der etableres tunnel under Nibevej for trafiksikring af skolevejen. Cykelstiprojekterne i Rebild øst optimeres og udføres i 2020-2022. Der igangsættes udstykninger af boliggrunde i Haverslev og Sørup i 2020 og i Nørager i 2021. De store projekter i Støvring Ådale og Ny Nibevej m.m. fortsættes i alle overslagsårene. Anlægsbudgettet er sammenlagt på 90 mio. kr. årligt. Anlæg og drift skal holdes adskilt, idet staten har sat rammer for begge dele. Rebild kommune udnytter rammerne fuldt ud.
Budgettet blev vedtaget med 21 (A, B, C, DF, V) stemmer for og 4 (DSF) stemmer imod.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler