torsdag, juli 18, 2024

Rebild Kommune har købt ”Ejlif Andersen”

En nedrivning forventes igangsat i starten af det nye år

Nu rives den tidligere manufakturbutik ned.
Det er nu offentliggjort, at den tidligere manufakturforretning i Jernbanegade er købt af Rebild Kommune med henblik på nedrivning, hvilket påregnes gennemført i begyndelse af det nye år. Det er et projekt, der vækker glæde i Nørager, hvor man i flere år har været kede af at følge, hvordan ejendommen forfaldt mere og mere.
Ejendommen er opført i 1898 og har i over 100 år tjent som en driftig manufakturforretning her i Nørager. Da forretningen blev nedlagt, rykkede Kirkens Korshær ind med sin genbrugsbutik. Det skete på lejebasis, og da bygningen efterhånden forfaldt, valgte man i 2014 at flytte genbrugsforretningen til Bredgade, hvorefter forretningslokalerne i Jernbanegade har ligget ubenyttet hen.

I flere omgang har ejendommen været på tvangsauktion, og med skiftende ejere er det ikke blevet bedre. Ejendommen forfaldt stadig, så der er ingen tvivl om, at byens borgere glæder sig over udsigten til, at den nu snart forsvinder fra gadebilledet.
Også byrådsmedlemmer har været kede af at se bygningen forfalde. Således siger Jeppe Ugilt Hansen, der sidder i kommunens økonomiudvalg: ”Bygningen har i flere år været en torn i øjet på mig, lige som jeg er sikker på at det har været tilfældet for mange andre, så derfor er det en rigtig glædeligt at vi fra kommunens side fik erhvervet bygningen og der forholdsvist hurtigt tages fat på nedrivningen. Med alle de positive ting der sker i Jernbanegade i disse år, er det positivt at vi nu får denne bygning væk, så den ikke skæmmer det store billede.”
Spørgsmålet, som mange nu stiller sig, er, hvad grunden skal anvendes til. Borgmester Leon Sebbelin har offentligt udtalt, at man agter grunden solgt. Og det vækker næppe begejstring i Nørager. Dels er området allerede tæt bebygget af bl.a. andelsboliger, dels er det åbenbart, at der mangler parkeringspladser i byen.

Det er en kendt sag, at der lige siden opførelsen af det nye rådhus og salget af den grund, hvor der nu opføres friplejehjem, har været trafikkaos i Nørager, indtil kommunen tidligere i år fik anlagt en ny P-plads skråt over for rådhuset. Men det er også en kendt sag, at de 55 P-pladser, der her blev skabt, ikke rækker til de næsten 100 mennesker, der er ansat på rådhuset.
Mens det kommende friplejehjem har disponeret det nødvendige antal P-pladser til sine ansatte og besøgende, så mangler der stadig pladser til de kommunalt ansatte på rådhuset. Derfor håber byens borgere også på, at nedrivningen af den tidligere forretningsejendom vil give anledning til, at man nu etablerer flere P-pladser i den del af byen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler