søndag, maj 19, 2024

Julegaver fra Sparekassen Hobro Fonden

Sortebakken Gymnastikforeningen for her overrakt kr. 90.000,00 til indkøb af den airtrack som gymnastikpigerne bagved sidder på. Jan Knudsen fra Jutlander Bank i Hobro overrækker det synlige bevis på donationen til Dorthe Sennenwaldt fra Sortebakken Gymnastikforening.

Jutlander Banks store lokale velgørende fond, Sparekassen Hobro Fonden har på årets sjette og sidste bevillingsmøde været i julehumør, idet fonden uddelte næsten én million kroner til foreninger og institutioner i lokalområdet.

Helt nøjagtig blev det til kr. 852.064,00 til 24 spændende projekter.
Fonden havde til årets sidste uddelingsmøde i alt 43 ansøgningen og af disse var der altså 24 der nød fremme, fortæller Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg.
I 2019 har fonden indtil nu haft ikke mindre end 251 ansøgninger at tage stilling til, og af disse har de 158 fået støtte. Det er et helt utrolig bredt foreningsliv der er i ansøger feltet.
Ansøgningerne fra de 24 foreninger og institutioner der denne gang har fået et økonomisk tilskud fra den store lokale fond, er meget forskellige. Mindste bevilling er på kr. 3.500,00 og de to største bevillinger i denne omgang er på henholdsvis kr. 95.000,00, som tilfaldt AMBU Revyen til indkøb af nyt lyd- og lysanlæg til revyen, når de til efteråret 2020 rykker tilbage til Hobro Teater for at spille og kr. 93.000,00 som tilfaldt Onsild Idrætsefterskole til indkøb af nye kørestole og tandemcykler m.m.
Efter årets seks uddelinger har Jutlander Banks store lokale fond – Sparekassen Hobro Fonden uddelt meget tæt på 10 millioner kroner i 2019 – helt nøjagtigt blev det til kr. 9.674.570,00.
Siden uddelingsstarten i 2015 har Jutlander Bank og Sparekassen Hobro Fonden i fællesskab nu uddelt næsten 30 mill. kroner – helt nøjagtigt kr. 29.991.491,00 til foreninger og institutioner i lokalområdet, eller mere specifikt, i den gamle Sparekassen Hobros tidligere virkeområde.
Fondens grundkapital stammer fra Sparekassen Hobros gennem mange år optjente reservekapital, men udbyttet som Fonden kan uddele til det lokale foreningsliv stammer fra Jutlander Bank, hvor Sparekassen Hobro er stor aktionær.
Den store lokale fond er i sandhed blevet en ”guldåre” for foreningslivet og institutioner i området, og kassen tømmes jo aldrig, så der vil til stadighed – på et eller andet niveau – kunne udloddes donationer til områdets frivillige foreninger og institutioner.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler