lørdag, juni 22, 2024

Fire lokale firmaer har vundet de tekniske opgaver i REGAN Vest

Det er lykkedes at finde teaktræsfinerede branddøre, der stort set er identiske med dem, der var i bunkeren. Den ene dør her kan modstå brandgennemtrængning i 30 minutter – den anden de 60, der kræves i dag.

Det bliver et team af fire lokale firmaer fra Støvring, Hobro, Aalborg og Aarestrup, der sammen skal opdatere de mange tekniske installationer i bunkeren REGAN Vest, så den lever op til nutidens byggeregler.

Det er ikke nogen helt almindelig opgave, de forskellige teams har budt ind på. I 2014 blev bunkeren fredet af Slots- og Kulturstyrelsen, og derfor skal de moderne installationer, der nu skal laves i bunkeren, skjules, så bunkeren fortsat fremstår så autentisk som overhovedet muligt. De installationer, der ikke kan skjules, skal udformes, så de ligner noget, der altid har været der.
Den opgave tilfalder nu VVS-firmaet DTEK fra Støvring, KT Electric fra Aalborg, Lillegården Ventilation fra Hobro og Aarestrup Tømrerforretning.
”Bunkeren REGAN Vest er helt unik, fordi den i modsætning til så mange aldre koldkrigsbunkere fremstår med alt originalt interiør, og en af vores fornemste opgaver som museum er at bevare bunkerens autentisitet for publikum og for eftertiden. Så selv om der er tale om et anlægsarbejde til en samlet sum tæt på ni mio. kr., så skal de kommende gæster i anlægget helst ikke kunne se, hvad pengene er brugt til”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum, som skal åbne REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum.
Det var Forsvarsministeriet, der i al hemmelighed planlagde og lod bunkeren REGAN Vest opføre tilbage i 1960’erne, og det skete uden nogen former for byggetilladelser og med fokus på helt andre ting, end man har i dag. Dengang var der fokus på at beskytte mod udefra kommende farer, så derfor er der kun én udgang fra beboelses- og arbejdsområdet i bunkeren. Så var der kun ét sted, hvorfra man skulle forsvare sig mod fjendtlig indtrængen. Men i dag kræves minimum to udgange, så man ikke bliver fanget f.eks. i tilfælde af brand, og det betyder, at de skal etableres en ny evakueringsvej fra bunkeren op til overfladen – 60 meter oppe.
Et andet eksempel på nye installationer er etablering af brandventilation, så røg fra en brand ikke spredes. I de fleste byggerier vil man i dag bruge vinduer og andre åbninger, men det er af indlysende årsager ikke muligt her. I stedet skal der bores to nye skorstene hele vejen ned til hulrummet i kridtbakken omkring bunkeren. Hulrummet skal fungere som et røgkammer, som derefter forsynes med tyve nye brandspjæld.
De opgaver, de fire firmaer nu skal i gang med, udgør i virkeligheden kun halvdelen af det arbejde, der skal udføres, før bunkeren er klar til publikum. Blandt andet skal der også etableres evakueringshejs ved nødudgangen, bores to nye skorstene, etableres sikkert kommunikationsnetværk, og endelig skal alle rum og genstande i bunkeren sikres med alarmer. Når håndværkerne er færdige – og inden åbningen – skal alt males i de originale farver.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler