søndag, juni 16, 2024

Hans Jørn Randrup overdrager forretning Tid til efterløn efter 26 år som selvstændig

Hans Jørn Randrup(th) ønsker Asger Kjær Christensen tillykke med forretningsoverdragelsen.

Ved udgangen af året ophører Hans Jørn Randrup med at drive tømrerforretningen Mejlby Tømrer-og Snedkerforretning.

Han har besluttet, at tiden er inde til at gå på efterløn. Hans har drevet sin virksomhed siden 1. april 1993, hvor han overtog den efter sin gamle arbejdsgiver Frode Christensen.
Der er i Hans J. Randrups 26 år som tømrermester, udlært 6 lærlinge i firmaet, hvoraf 3 er selvstændige i dag. En 4. af hans tidligere lærlinge har nu besluttet at blive selvstændig, og han har fået muligheden for at overtage sin gamle læremesters firma.
Forretningen overtages nemlig af Asger Kjær Christensen, som er udlært hos Hans JørnRandrup i 2013. Siden sin læretid har Asger Kjær Christensen arbejdet som tømrersvend flere forskellige steder, så det er en erfaren tømrer, der driver overtager forretningen Mejlby Tømrer-og Snedkerforretning. Asger vil drive forretningen videre fra sin adresse på Kjemtrupvej imellem Rørbæk og Mejlby.
Hans Jørn Randrup ønsker Asger held og lykke og håber at hans faste kundekreds tager godt imod deres nye tømrer.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler