tirsdag, juni 25, 2024

Mindeord

Mindeord.

Fhv. borgmester Jens Ove Hansen, Rørbæk, er pludselig afgået ved døden, 75 år gammel. Jens Ove var født i Rørbæk, og bortset fra en soldatertjeneste og et ophold på landbrugsskole har han boet i Rørbæk hele sit liv. Hans forældre havde Enghavegård, og det var her, han voksede op, og det var her, han fik sit virke livet igennem.

I en alder af kun 12 år mistede Jens Ove sin far, og det var naturligt for ham allerede fra barnsben at bistå med driften af den gård, som han selv overtog i 1969 kort før han blev gift med Lis. I de forløbne år har Enghavegård haft vokseværk.

Da Jens Ove overtog gården i 1969, var der et jordtilliggende på 45 ha. I flere omgang er der opkøbt ejendomme i naboområdet sideløbende med, at Enghavegård er ombygget og moderniseret i flere omgange. Senest har Lis og Jens Ove indgået et IS med deres datter og svigersøn, som ejede en af nabogårdene, og det fælles selskab råder nu over et jordtilliggende på 186 ha, hvoraf noget dog er lejet.

Det er især mælkeproduktion, der har haft Jens Oves bevågenhed.  Selskabet har nu ca. 400 kreaturer, der er fordelt på to af selskabets ejendomme. Allerede for en snes år siden etablerede Jens Ove en malkerobot, der dog senere er udskiftet i to omgange for at være med på det nyeste og bedste på markedet. Køerne er fordelt på to af ejendommene, og på den anden gård benyttes et traditionelt malkeanlæg.

For 36-37 år siden blev Jens Ove formand for Rørbæk Mejeri, og hurtigt blev han i praksis også mejeriets salgsagent, da det var ham, der stod for videresalg af den mælk, der ikke blev benyttet i den lokale produktion. Og da mejeriet i Rørbæk blev nedlagt, fortsatte Jens Ove i mange år med at forestå salget af mælken fra mejeriets leverandører til andre mejerier, de seneste år til Nørager Mejeri.

Ved siden af at være en driftig landmand har Jens Ove også givet sig tid til gøremål uden for hjemmet. I 1986 blev han således indvalgt i Nørager Kommunalbestyrelse, hvor han straks blev formand for teknisk udvalg. Fire år senere blev han borgmester, hvilket var en post, han bestred i to valgperioder.

I 17 år var Jens Ove medlem af bestyrelsen for Boligselskabet Nordjylland, og han var i den forbindelse helt afgørende for, at boligselskabet overtog ejerskabet af ældrecentret Engparken, som var opført og ejet af Kommunernes Pensionsforsikring. Kontrakten med pensionsforsikringsselskabet lød nemlig på en lejeperiode på 20 år, hvorfor der skulle findes en anden løsning i 2006.

Efter at boligselskabet havde overtaget ejerskabet, blev ældrecentret yderligere udbygget og fremstår nu som et af kommunens bedst udbyggede ældrecentre. Det var helt klart Jens Oves fortjeneste, og det var også hans fortjeneste, at det dengang eksisterende Rørbæk Center blev rekonstrueret i 2000, og at dets bygninger blev overtaget af Rørbæk Omsorgshjem, da Rørbæk Centret blev nedlagt efter et mislykket ansættelse af ny leder.

Også Boldrup Museum har nydt gavn af Jens Oves indsats uden for hans hjem. I sin byrådsperiode var Jens Ove nemlig i en periode formand for Sydhimmerlands Museum, hvorunder Boldrup Museum dengang hørte, og han var arkitekten bag fremskaffelse af de midler, der muliggjorde udbygningen af museet i Boldrup med den store formidlingsbygning.

Det er således en markant personlighed, som Rørbæk og hele egnen har mistet ved Jens Oves død. Hans indsats har byens foreninger og borgere da også påskønnet, da han i 2013 fik tildelt ”Byens Rose”, der er en årlig udmærkelse af en person, som har gjort en særlig indsats for sin by.

Søren Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler