torsdag, maj 23, 2024

Udsigt til fremtiden

Støvring Gymnasium holder orienteringsmøde for kommende 1.g’ere og deres pårørende: Kom og oplev den gode atmosfære.

Hvorfor gå på gymnasiet: Hvordan klæder man bedst de unge på til fremtiden på blot tre år?
Der er mange dele, der skal gå op i en højere enhed, hvis et treårigt gymnasieforløb skal blive rigtig godt. Det ved de også på Støvring Gymnasium. Derfor er det vigtigt for os at have en skole, hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd. Her lægger vægt på, at gymnasiet skal være et rart sted at være og at eleverne kender hinanden, også på tværs af årgangene. Glade og trygge elever lærer bedst. Det afspejler sig også i skolens ordensregel, som slet og ret lyder: ”Eleverne på Støvring Gymnasium tænker sig om og viser hensyn”.
Fagligt tilbyder Støvring Gymnasium 11 forskellige studieretninger: Naturvidenskabslige, sproglige, samfundsfaglige og musiske. Kom og hør mere om, hvad de enkelte fag indeholder, og hvordan de forskellige fag spiller sammen. Skolen arbejder på et højt fagligt niveau og gør alt, hvad de kan, for at udvikle deres elever, så de i løbet af deres gymnasieforløb når så langt, de kan. De har en lang række ekstra tilbud til de fagligt stærke elever samtidigt med at her hjælper de dem der har brug for en ekstra hånd.
Det almene gymnasium (STX) er som navnet angiver alment dannende og vores opgave er at danne hele mennesker. På Støvring Gymnasium tager de denne opgave dybt seriøst. For at give vores elever de bedste kompetencer i en globaliseret verden har vi opbygget et stærkt internationalt samarbejde med skoler rundt om i Europa, Kina og Canada. Der er dermed rig mulighed for udenlandsrejser og samarbejde på tværs af kulturer og landegrænser i løbet af de tre skoleår. Som noget særligt i Støvring tilbyder vi desuden Kinesisk A som begyndersprog over tre år.
Er man musisk interesseret, er der blandt andet mulighed for at synge i kor, deltage i skolens Melodi-Grandprix og det årlige, musiske projekt. I år spilles eksempelvis musicallen ”The Commitments” i februar. Derudover er man velkommen til at låne skolens øvelokaler i fritiden.
Skolen har pakken, der skal til at gøre tre års undervisning til langt mere end blot det. Efter tre år på Støvring Gymnasium er alt muligt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler