lørdag, juli 20, 2024

Foredrag om demens og jura

Kom til foredrag om demens og jura
– med Ældre Sagen i Støvring-Nørager.

Hvordan beholder mennesker med demens retten til selvbestemmelse over deres eget liv?

En demenssygdom betyder, at man mister færdigheder. Men mennesker med demens har (naturligvis) stadig de samme rettigheder som andre.

En fremskreden demenssygdom kan dog føre til, at man ikke længere kan træffe retligt gyldige beslutninger, og så kan man få brug for, at andre varetager personlige og økonomiske forhold.

Under overskriften ”Selvbestemmelse så langt som muligt” kommer foredraget ind på:

Muligheder for at bevare sin selvbestemmelsesret trods demens
• Fuldmagter, plejetestamenter og livstestamenter/behandlingstestamenter

Værgemål
• Hvornår er det nødvendigt?

Indflytning i plejebolig
• Krav til samtykke ved indflytning i plejebolig

Pårørendes ret til inddragelse
• Hvad omfatter den ret?

Jurist som oplægsholder
Foredraget holdes af Susanne Bækgaard Holm. Hun er jurist og rådgiver i Ældre Sagens telefonrådgivning.

Susanne har i mange år arbejdet med demens. Hun har bl.a. undervist plejepersonale og ledere, rådgivet mennesker med demens og pårørende, lavet undervisningsmateriale og haft forskellige opgaver for både Social- og Sundhedsministeriet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler