torsdag, april 18, 2024

Generalforsamling i Plejehjemmets Venner

Mandag den 13. januar 2020, blev der afholdt generalforsamling I Plejehjemmets Venner.

Som formand bød Bente Kjær velkommen til de ca. 20 deltagere.
Bente Kjær takkede beboerne på Nørager Ældrecenter samt udefrakommende for god støtte i forbindelse med vores hygge-eftermiddage i 2019.

Samtidig blev der rettet en stor tak til Nørager Pensionistforening for et godt samarbejde.
Bente Kjær berettede om de eftermiddage, vi har hver anden mandag med musik og sang og et par gange om året bankospil.

Derefter fremlagde kasserer Birthe Knudsen regnskabet.
Begge beretninger blev godkendt

I forbindelse med regnskabet blev der oplyst, at Plejehjemmets Venner havde arvet 20.000 kr. fra Anna Andersen, der havde boet på Nørager Ældrecenter i en årrække.
På valg til bestyrelsen var:
Krista Mosbæk og Kirsten Jensen.
Suppleanter var:
Britta Andersen og Ingeborg Nyrup.
På valg som revisorer var:
Søren Pedersen og Conni Chowaniak.
Suppleant var:
Poul Larsen.
Alle blev genvalgt.
Under emnet eventuelt blev der talt lidt om foreningens fremtid, den er meget uvis, da vi ikke ved hvad der sker, når det nye friplejehjem træder i kraft.
Spørgsmålet er:
Får vi lov til at fortsætte og under hvilke betingelser.
Efter kaffen og et stykke mad takkede Bente Kjær for en god generalforsamling.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler