søndag, juni 16, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 22. januar 2020

Holger Pedersen

Der har længe været et ønske om flere byggegrunde i Haverslev, og en lokalplan for området ved Strandvejen har været fremlagt i høring. Der er kun kommet få høringssvar, som er blevet behandlet og planen blev vedtaget. Der er afsat 6 mio. kr. til udstykningen incl. jordkøb, og derfor var det ikke muligt at starte fra toppen bag Mølhøjvangen. Heldigvis viste det sig under sagsbehandlingen, at der var 2 mio. kr. til jordkøb på en anden konto. Og dermed er det muligt at byggemodne 10 grunde fra toppen incl. vejanlæg og kloakering m.m. for de 6 mio. kr. som er til rådighed i budgettet. Efterfølgende blev en spildevandsplan for området vedtaget. Nu skal jorden opkøbes inden byggemodningen kan iværksættes.
I forbindelse med udpegning af nye boligområder er der 3 forsalg. Nemlig ca. 20 ha. Ved Ny Kærvej i Støvring, udvidelse af Ræven i Støvring med ca. 3 ha, og endelig ca. 3 ha på Nøragervej 15 i Nørager. Da udvidelsen af Ræven ligger uden for dispositionsplanen blev dette afslået, medens de to andre områder reserveres til boligformål.
En lokalplan for centerområde i Støvring Ådale (”Øst For Banen”) er efter høring fremlagt til vedtagelse. Der har undervejs været debat om byggehøjder og C har hele vejen foreslået, at byggehøjden mod Rådyret max. skal være 2 etager, medens man kunne øge byggehøjden tilsvarende ud mod jernbanen. C finder, at det er et godt og spændende projekt, som vi i øvrigt støtter fuldt ud. S og DSF er imod byggehøjder op til 7 etager i centrum. Lokalplanen blev vedtaget med 13 for (R, DF og V) medens 12 (C, DSF og S) stemte imod. I samme område skal der opføres et sundhedshus, og byrådet skulle vælge udbudsform. Byrådet fulgte Sundhedsudvalgets indstilling om at udbyde som: ”udbud med forhandling”. Dette er billigere og tidsbesparende. Dog bemyndiges ØK til at tilrettelægge udbuddet anderledes, hvis det viser sig mest hensigtsmæssigt.
I budget 2018, 2019 og 2020 er der afsat midler til opfølgning på helhedsplanerne for Støvring og Skørping, i alt 3,4 mio. kr. der er tidligere brugt 0,25 mio. kr. og resten fordeles med 1,4 mio.kr. til Støvring og 1,75 mio. kr. til Skørping. Herudover kan Skørping få ca. 1 mio. kr. i tilskud til områdefornyelse.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler