onsdag, juni 19, 2024

Pensionister afholdte generalforsamling på Engparken

Tirsdag i sidste uge, afholdte Rørbæk-Grynderup-Stenild seniorer generalforsamling på Engparken i Rørbæk.

Formand Niels Ove Mikkelsen bød velkommen til arrangementet og gav herefter ordet til Erik Stistrup, der ledede eftermiddagen.
Efter at have konstateret lovlig indkaldelse blev der valgt stemmetællere og Niels Ove berettede om samarbejdet med Brugerråd om 4 årlige fællesarrangementer. Derefter om Forår og Løvfaldsturer, der alle var vel besøgt. Ligeledes de forskellige danse-spise og foredragsaftner.
I Gymnastikken, ved Sonja Larsen, deltager hver gang ca. 18-19 stykker, de hver uge rørt hele kroppen og slutter med en ostemad og kaffe og snak. Billardbordene er velbesøgt alle ugens dage. Niels Over takker alle for den gode opbakningen til foreningens mange arrangementer.
Kasserer Birte Randrup gennemgik regnskabet. begge dele blev godkendt.
Der var to i bestyrelsen som ikke ønskede at genopstille. Her blev der valgt nye. De nye bestyrelsesmedlemmer blev Søren Nyborg, Stenild og Ketty Eriksen, Rørbæk. Alle øvrige poster blev genvalgt. De to afgående, Henny Karlsen og Nanna Stistrup, blev begge takket for deres indsats gennem mange år. Efter generalforsamlinen blev der traditionen tro afsluttet med kaffe og lagkage og til sidst Bankospil. Mange gik hjem med fine præmier.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler