torsdag, juli 18, 2024

Nyvalgt bestyrelse for Skole og Forældre

Den nyvalgte bestyrelse for Skole og Forældre i Rebild Kommune, består af følgende ni medlemmer, fra venstre, Mikael Skovhus, Mads Carlsen, Torsten Topbjerg, Stig Jonstrup Pedersen, Søren Bonde, Lotte Bach Lykkenshede, Tonni Bjerregaard Rasmussen, Benjamin Holst og Bjørn Schaumann.

Alle Rebild Kommuners otte skolebestyrelser var repræsenteret på den stiftende generalforsamling den 23.1.2020.

Benjamin Holst blev valgt som formand og Torsten Topbjerg blev valgt som næstformand ved fredsvalg. I forbindelse med valget som formand, udtaler den nyvalget formand Benjamin Holst – ”Det at vi kan samle repræsentanter for alle otte folkeskoler, er i sig selv en succes. Det er ikke sket før andre steder i landet når man har forsøgt at samle sig omkring en lokalafdeling af Skole og Forældre”.
”Den store opbakning er også et tegn på, hvor meget der er brug for en øget indsats omkring Rebild Kommunes Folkeskoler. Det at Rebild kan drive den 7. billigste folkeskole er ikke kun en kedelig rekord. Det har også helt konkrete konsekvenser som nedslidte skoler meget uhensigtsmæssige nedskæringer. Vi er desværre på vej ned ad en sti hvor slutresultatet er at skolebørn i Rebild Kommune ikke får den undervisning og de pædagogiske tiltag, som de ville have det bedst af og som kunne forløse børnenes fulde potentiale.” Næstformand Torsten Topbjerg tilføjer – ”Vi skal nu have dialogen i gang med byrådet omkring deres prioriteringer omkring kommunens skoler. Den dialog skal i gang inden byrådet har sit visionsseminar den 12. og 13. marts. Vi har netop brug for, at kommunens politiker har visioner for vores folkeskole. Hidtil har tildeling af ressourcer mest været præget af nogle beslutninger som er taget en sen nat på byrådets sidste budgetmøde. Nattemøder under tidspres, giver sjældent de bedste beslutninger. Det ved de fleste. Vi skal have gang i dialogen i stedet. Tænk bare på hvilken fantastisk Folkeskole vi kunne få ved at tilføre nogle få midler mere end nu.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler