torsdag, maj 23, 2024

Generalforsamling i Brorstrup – Haverslev Lokalhistorisk Forening har afholdt generalforsamling

Lise Sørensen overrækker kasserer Arne Sørensen en lille erkendtlighed for den store indsats for foreningen gennem 20 år.

Efter valget af Aage Bak som ordstyrer fremlagde formand Per Poulsen beretning.

Herefter fremlagde Arne Sørensen regnskabet, som viste et betydeligt overskud på 22125 kr. Det skyldtes at vi i årets løb havde solgt knap 100 af bøgerne om Haverslev sogn, samt enkelte af bøgerne om Brorstrup sogn, Haverslev gennem 100 år og humoristen. Hvis vi så bort fra indtægten fra bøgerne ville foreningen i stedet have haft et mindre underskud på 2825 kr.
Arne Sørensen og Per Poulsen var på valg. Per blev genvalgt og Arne Sørensen ønskede ikke genvalg. Da der ikke blandt de fremmødte var nogen, som ønskede at blive valgt, blev bestyrelsen bemyndiget til at spørge personer i de to sogne, der kunne have interesse i lokalhistorie, til at komme med i bestyrelsen. Her ønsker foreningen meget gerne en person i Brorstrup Mejlby området (Brorstrup sogn), der ville indtræde i bestyrelsen eller i det mindste være kontaktled for området, da alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og hjælpere alle har størst tilknytning til Haverslev.
Efter 20 år i Brorstrup Haverslev Lokalhistorisk Forening ønskede tidligere folkeskolelærer Arne Sørensen at forlade bestyrelsen. Arne har i løbet af de mange år ydet en uvurderlig indsats på mange områder, så vi håber han ofte vil kigge forbi og hjælpe, når vores hukommelse og viden ikke rækker. Det var bl.a. Arne. som kom med ideen om at skrive bogen om Brorstrup sogn. Han har også i en årrække, som kasserer passet godt på foreningens penge, og så snart der er/var noget med ældre skrifter vi andre ikke kan tyde, så må /måtte Arne træde til med sin expertise i gamle skrifter, talemåder og specielle gamle formuleringer.
Efter generalforsamlingen overtog Gitte Hansen og Grethe Andreasen projektoren og den hvide væg for at fortælle om og vise billeder fra deres ferie på Afrikas Savanne og øen Zanzibar. Gitte og Grethe fortalte levende om forholdene, som ikke bød på den store luksus, men til gengæld masser af atmosfære og indtryk af den lokale befolkning. Det var utroligt så tæt det var muligt at komme på savannens mange vilde dyr. Et ophold i en Masai lejr, var en ekstraordinær oplevelse. På øen Zanzibar kunne man bl.a. få et indtryk af, hvor forfærdelige forhold slaverne blev holdt fangne under, inden de blev udskibet til USA.
De, der ikke mødte op til generalforsamlingen, blev snydt for ikke bare kaffe og kage, men for et super godt foredrag.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler