onsdag, maj 29, 2024

Generalforsamling i Nørager Pensionistforening

Nørager Pensionistforening har afholdt den årlige generalforsamling med mere end 60 deltagere.

Formanden Søren Pedersen omtalte aktiviteterne i årets løb, og han
var også inde på nogle af dette års aktiviteter. Særlig omtale fik foreningens 50-års jubilæum, som finder sted i januar næste år – forberedelserne er allerede godt i gang.
Der skete en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Finn Christensen blev valgt, så bestyrelsen nu består af Søren Pedersen (formand), Finn Christensen (næstformand), Kurt Jacobsen (sekretær), Conni Chowaniak (kasserer) og Børge Vestergaard (altmuligmand). Der var genvalg af suppleanterne Elin Andersen og Edith Jensen, og Birthe Knudsen blev valgt til revisor. Traditionelt sluttede eftermiddagen med et gratis bankospil.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler