søndag, juni 16, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 26. februar 2020

Holger Pedersen

Erhvervsudviklingsrådet for Rebild kommune har 12 medlemmer. 2 medlemmer fra byrådet, nemlig Leon Sebbelin og Jeppe Ugilt er udpeget for 4 år. Rådet har afholdt årsmøde og valgt 5 medlemmer for 2 år. Her blev Rene Thomasberg, Kim Neumann Sørensen, Mette Bonderup, Stefan Berg og Brith Lund Jørgensen valgt. Efterfølgende skal byrådet udpege 5 medlemmer ligeledes for 2 år. Efter drøftelse i ØK blev Morten Lem (repræsentant for LO), Henrik Hagens (repræsentant for DI), Poul Hemmingsen, Bjarne Brath og Mads Holm Danielsen indstillet og valgt.
En regnskabsteknisk tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. blev godkendt. Beløbet dækker øgede aktiviteter, hvor der er tale om budgetområder som er børne- og elevtalsafhængige. For eksempel mellemkommunale betalinger, dagtilbud, søskendetilskud, fripladser m.m. Beløbet dækkes fra kassebeholdningen.
Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på budget 2020. Da der er budgetteret til nul-balance, er det meget vigtigt af budgetterne overholdes. For at imødekomme dette har forvaltningen indstillet, at fagudvalgene og ØK godkender at positive overførsler indefryses, dog således at allerede indgåede kontrakter overholdes, eller hvis der er tale om uopsættelige indkøb kan der dispenseres. Byrådet er fuldt ud opmærksom på det uheldige i, at indefryse opsparede midler og ØK har besluttet at kikke på sagen igen i april.
Der er udarbejdet en revision af venskabsbypolitikken. De væsentlige ændringer er at i modsætning til tidligere hvor fokus var på erhvervssamarbejde, ændres det til et mere aktivt samarbejde om medborgerskab og mellemfolkelige aktiviteter. Her nævnes foreningsliv, kultur, fritid, børn, unge og ældreområdet. Læs mere i byrådspunkt nr. 28 på Rebild Kommunes Hjemmeside.
Sundhedsudvalget har besluttet at kvalitetsstandarder for nødkald, madservice, medicindispensation og hjælpemidler skal revideres. Forslaget har været i høring og blev vedtaget i byrådet. Se hele sagen under punkt 29 på hjemmesiden.
I forbindelse med landsdækkende sag om kommunernes brug af eksterne konsulenter i socialsager, har Ankestyrelsen stillet en række spørgsmål om dette i Rebild Kommune. Den eneste sag som har medført ændringer, har været en ændret tarif afregning mellem kommune og opholdssted. Altså ikke en reduktion af borgerens ydelser. Byrådet godkendte svaret til Ankestyrelsen. Byrådet var enig om, at eksterne konsulenter ikke benyttes for indeværende.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler