søndag, april 21, 2024

Generalforsamling i Ravnkilde Lokal- historiske forening

Karen Bjørn bød velkommen til de fremmødte, i alt 28 havde valgt at bruge aftenen i generalforsamlingen tegn.

En særlig velkomst var der til aftenens foredragsholder, Holger Lyngberg, som var indbudt til at fortælle om sin familie og opvækst i en landbrugsfamilie i Oplev.
Aftenen blev indledt med Kai Hoffmanns/Carl Nielsens “Den danske sang”, med Helge Gårn ved klaveret.
Karen fortalte om arkivsamarbejdet og de forskellige aktiviteter i årets løb.
Sommerudflugten, som gik til Møllehistorisk Samling i Hadsund, havde desværre kun få
deltagere, og derfor har foreningen besluttet ikke at afvikle nogen sommerudflugt i år.
Åbent Hus i i september forløb planmæssigt og var godt besøgt. Åbent Hus år 2020 er fastsat til den 27. september.
Karen fortalte om et spil, Helge Gårn har kreeret. Et spil, som er en interessant udfordring på og om lokalkendskab. Det er en bekostelig affære at sætte det i produktion, men vi håber meget, at der kan skabes midler til det.
Arkivleder Helge Gårn fortalte om arkivets samlinger, om besøg i arkivet. Der er kommet 2 nye hæfter til vores samling: ‘Smed i Ravnkilde’ og ‘Idealist i Li. Rørbæk’.
Herefter fik Holger ordet for at fortælle om “En himmerlandsk familiekrønike fra Oplev”
Det var en spændende fortælling om Holgers slægt med fine, gamle billeder af familien og gården i Oplev, som dog på tragisk vis endte med, at gården brændte ned, da Holger var en halv snes år gammel. Holgers indlevelse i sin fortid og billederne fra et landbrug med mange mennesker beskæftiget, gjorde et rørende indtryk og aftenen til en dejlig oplevelse.
Karen sluttede af med en tak til Holger og til de mange fremmødte.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler