lørdag, juli 20, 2024

Rebild Byråd ønsker grund solgt uden mindstepris -ikke flertal for parkeringspladser eller grønt område

Borgerforeningen i Nørager, havde fremsat et borgerønske om at grunden, der tidligere husede Ejlif Andersens manufakturhandel, blev omdannet til en parkeringsplads med tilhørende grønt område.

Den store 1.000 m2. grund er beliggende midt i Nørager midtby og blandt byens beboere er det er bredt ønske at der kommer flere parkeringspladser til byen.
Formand for Nørager Borger- og Håndværkerforening, Sussi Lem udtaler at det vil give tiltrængt luft midt i byen. ”I stedet for et tungt boligbyggeri, vil det være dejligt med flere parkeringspladser, vi står over for en mangel på disse når det nye friplejehjem åbner og dermed indtager de sidste frie pladser. Vi har i Borgerforeningen, haft en dialog med kommune omkring udnyttelsen af pladsen.” Fortæller Sussi Lem og fortsætter ”Samtidig har flere ældre borgere dog udtrykt et ønske om flere ejerlejligheder i byen, men her vil vi i stedet foretrække at der udstykkes nye grunde i byens andre områder”
Ønsket fra Borgerforeningen blev den 26. marts behandlet i byrådet. Her blev Venstre og Konservative, der stemte for forslaget, nedstemt af et flertal fra Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti og SF. I stedet pegede de på at sætte grunden til salg uden en mindstepris. Dog med det forbehold at alle indgående tilbud kan forkastes. Det falder godt i tråd med Borgmester Leon Sebbelins oprindelige udtalelse, fra før nedrivningen, omkring at grundet skal sættes til salg så snart den er ryddet.
Holger Pedersen fra Konservative, fortæller at et eventuelt byggeri sandsynligvis vil kræve en kraftig pilotering pga. grundens bundforhold. Han udtaler desuden ” Jeg beklager, at der ikke var opbakning til dette borgerønske fremsat af Nørager Borger- og Håndværkerforening og Lokalrådet for Nørager og Rørbæk. Desuden har jeg fået mange henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende i byen, som har bakket op om ønsket. Nu må vi se hvilke bud der evt. kommer ind.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler