søndag, maj 19, 2024

Sortebakkeskolen

Skolegården er tom
På Sortebakkeskolen er legepladsen øde, og der er ikke den normale baggrundsstøj af glade børn. Skoleleder Gitte Rubæk har sendt sine 37 lærere og 450 elever hjem. Gitte selv er taget i sommerhus, for at have arbejdsro. ”Vores søn og hans familie bor hjemme hos os i øjeblikket, det giver liv og glade dage, derfor har jeg måtte tage i eksil i vores sommerhus”, fortæller Gitte Rubæk. Dagene er i øjeblikket fyldt med telefonmøder, samtaler med lærere og planlægning af den nye skoleform. ”Der er noget helt nyt på den måde, kun, at møde elever og forældre digitalt. Det har krævet en stor omvæltning for lærerne, at tilpasse deres undervisning og materiale til, at fungere på den digitale platform.
Ros til lærere,
elever og forældre
Men jeg er utrolig stolt af både min lærerstab, eleverne og forældre. Jeg kunne godt have frygtet, at omstillingen ville blive mødt af sure miner, men alt i alt, er det blevet taget godt imod. Jeg skrev i midten af ugen ud til forældrene, for at høre, om der var nogle ting, der ville være nemmere at gøre på andre måder, her fik jeg enkelte tilbagemeldinger, og dem prøver jeg at rette til. Der er ikke en manual på, hvordan dette gøres, så vi asfalterer imens vi kører” smiler Gitte.
Få måneder før virusudbruddet, var skolen overgået til at ny digital platform. Systemet, der hedder AULA, er langsomt blevet implementeret iblandt både lærere, elever og forældre. Derfor var det også med nogen spænding hele læringsmiljøet gik digitalt, og der pludselig blev stillet store krav til det nye program samt håndteringen af mange samtidige brugere. Torsdag, i sidste uge, blev systemet da også ramt af et alvorligt nationalt nedbrud på serveren, der håndtere brugersikkerheden. Et såkaldt DDOS-angreb gjorde det i en periode umuligt at logge på systemet. ”Der gik lidt panik i alle”, fortæller Gitte og fortsætter ”når både lærere og elever sidder derhjemme, så er deres eneste kommunikation igennem AULA”. En genstart af hele systemet gjorde dog, at AULA var oppe at køre igen i løbet af eftermiddagen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler